Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9775
Title: Broiler rasyonlarına değişik düzeylerde katılan vitamin A ve folik asidin canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ile bağışıklık üzerine etkileri
Other Titles: The Effect of different amounts of vitamin A and folic acid, added to the broiler rations, on live weight gain, feed consumption and immunity
Authors: Erdinç, Hüseyin
Tümen, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Veteriner hekimliği
Beslenme
Canlı ağırlık
Folik asit
Tavuklar
Vitamin A
Yem tüketimi
İmmünite
Veterinary medicine
Nutrition
Live weight
Folic acid
Chickens
Feed consumption
Immunity
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tümen, A. (1993). Broiler rasyonlarına değişik düzeylerde katılan vitamin A ve folik asidin canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ile bağışıklık üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Rasyona katılan farklı miktarlardaki vitamin A ve Folik asidin etlik piliçlerde canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma ve bağışıklık üzerine etkilerinin incelendiği bu araştırmada 400 adet günlük hybro civciv kullanılmıştır. Biri kontrol ve dördü deneme olmak üzere herbiri seksener hayvandan oluşan 5 grup ile yürütülen çalışma 42 gün sürdürülmüştür. Kontrol grubu ile i., 2., 3. ve 4. deneme gruplarının rasyonlar inin vitamin A ve folik asit (mg/kg> kapsamla rı sırasıyla 6000, 1.00 5 3000, 1.00? 6000, 0.50; 9000, 1.00 ve 6000, 1.50 olacak şekilde düzenlenmiştir. Civcivlerin araştırma sonu ortalama canlı ağırlıkları yukarıdaki grup sırasına göre 2049.35, 2028.36, 1996.45, 2037.92 ve 2101. 28g olarak bulunmuştur. Gruplar arasındaki farklılıklar istatistik! açıdan önemsiz bulunmuştur 0.05). Yine gruplara göre sırasıyla ortalama yem tüketimleri 3946.90, 4008.35, 3956.07, 4112.08 ve 3930.52 g, toplam yemden yararlanma değerleri ise 1.964, 2.015, 2.022, 2.058 ve 1.906 olarak sapmıştır. Bu sonuçlara göre kontrol grubundan 5İ50 daha yüksek folik asit içeren rasyonla beslenen 4. grupta yemden yararlanma oranı diğerlerinden daha iyi.
In this experiment one day old 400 hybro chicks were used to investigate the effects of different amounts of vitamin A and folic acid, added to the broiler rations, on live weight gain, feed conversion and immunity. The feeding experiment was carried on 42 days. The chicks were divided into 5 groups, one control e and the others experiment groups. Each group had 80 chicks. Vitamin A (IU/kg) and folic acid Cmg/kg!» amounts of rations were arranged as 6000, 1.00; 3000, 1.00; 6000, 0.50; 9000, 1.00; 6000, 1.50 for control and first, second, third and fourth experiment groups respectively. At the end of the experiment, the avarage live weight of the chickens were found as 2043.35, 2028.36, 1996.45, 2037.92 and 2101.28 g respectively. The differences among the groups were not found statistically important 0.05). Total feed consumption avarages for the groups were 3946.90, 4008.35, 3956.07, 4112.08 and 3930.52 g, and also feed efficiency Key Words: Broiler, Vitamin A, Folic Acid, Immunityvalues were 2.210, 2.242, 2.338, 2.052 and 2.071 respectively. According to these results it was found that feed efficiency values of third and fourth groups, fed on %50 higher vitamin A and folic acid, were better than the others. The chicks in all groups were vaecinated aganist Newcastle with Hitchner Bl and Lasota at 7. and 21. day respectively and then antibody levels were determined by hemoglut inat ion-inhibit ion test. Twenty one days later vaccination C lasota) the avarage 2 log HI titreş were found as 5.00 for the control and 4.93, 5.00, 6.20 and 5.50 for the experiment groups respectively. The values of antibody titers found in third and fourth groups were statistically significant different from the others Vitamin A and folic acid levels didn't effect weight gain but increased immunity and feed conversion of broiler.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9775
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031535.pdf
  Until 2099-12-31
2.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons