Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9774
Title: Kombine cam elektrottan amonyak, kükürtdioksit ve karbondioksit potansiyometrik gaz membran sensörlerinin yapılması ve performanslarının belirlenmesi
Other Titles: Making ammonia, sulfur dioxide and carbon dioxide potentiometric gas membrane sensors from combined glass electrode and determining their performance
Authors: Şen, Ersin
İzgi, Belgin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Kimya
Chemistry
Amonyak
Ammonia
Elektrotlar
Electrodes
Karbon dioksit
Carbon dioxide
Kükürt dioksit
Sulfur dioxide
Sensörler
Sensors
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İzgi, B. (1995). Kombine cam elektrottan amonyak, kükürtdioksit ve karbondioksit potansiyometrik gaz membran sensörlerinin yapılması ve performanslarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada kombine cam elektrottan amonyak, karbondioksit ve kükürt- dioksit potansiyometrik gaz membran sensörleri yapılarak bu elektrodun uygulama alanının genişliği araştırılmıştır. Ticari nitelikte bir teflon (PTFE) bant elektrodun duyarlı ucuna sarılıp içine amonyak için NH4CI, kükürtdioksit için Na2S2O5, karbondioksit içinde NaHC03 elektrolitleri doldurulmuştur. Ayrıca kombine cam elektrodun iç çözeltiside bu elektrolit çözeltileriyle değiştirilmiştir. Labaratuvar yapımı bu sensörlerin ölçüm aralıkları, respons süresi, duyarlılığı, tayin sınırı gibi analitik parametreleri çıka rılmıştır. Amonyak gaz membran sensörü, aktif karbon üzerinde amonyak ve nitrik asit buharlarının kontine bir sistemle adsorpsiyonunu ölçmek için kullanılmıştır. Nitrik asit buharları adsorpsiyon sonrası sıvı fazda Devarda alaşımryla amonyağa indirgene rek ölçülmüştür.
In this study the application of combination glass electrode as gas sensors was shown by constructing potantiometric ammonia, carbondioxide and sulphurdi- oxide. A commercial teflon (PTFE) band was wrapped around the tip of electrode and membrane electrolyte of NH4CI,NaHC03, Na2S205 were used for NH3, C02 and SO2 sensors respectively. Internal filling solution of combination glass electrode was replaced by respective electrolytes. Performance characteristics of home-made NH3, CO2 and SO2 gas membrane sensors were obtained with respect to response range, response time, accuracy and precission. Ammonia gas membrane sensor was experienced on adsorption of ammonia and nitric acid vapour on activated carbon. Nitric acid was reduced to ammonia by Devarda's alloy in condensed phase before measurement with home-made gas membrane ammonia sensor.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9774
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045339.pdf
  Until 2099-12-31
2.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons