Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9764
Title: Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında üriner 5-hidroksiindol asetik asit (5-HIAA) konsantrasyonunun araştırılması
Other Titles: Investigation of urinary 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) concentration in cases of pregnancy-related hypertension
Authors: Eren, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Gebelik
Hipertansiyon
Preeklampsi
Serotonin
Pregnancy
Hypertension
Pre-eclampsia
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, İ. (1994). Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında üriner 5-hidroksiindol asetik asit (5-HIAA) konsantrasyonunun araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Preeklampsinin etyolojisi halen bilinmemektedir. Preeklampside serotoninin rolü üzerine son yıllarda yapılan çalışmalarda çeşitli hipotezler ortaya atılmıştır. Çalışmamızın amacı normal ve preeklamptik gebelerde 24 saatlik idrarda 5-HIAA yoğunluğunun karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, 14 preeklamptik gebeden oluşan çalışma grubu ile 12 normal gebeden oluşan kontrol grubu karşılaştırmıştır. Literatür ve çalışmamızın bulgularına göre, 24 saatlik idrarda 5-HIAA yoğunluğunun arttığı görüldü. Konuyla ilgili çalışmalar ve bulgularımızın ışığında, serotoninin, preeklampsinin patofizyolojisinde entegre bir eleman olduğu kabul edilerek, preeklamptik hipertansiyonun tedavisinde (S ) bloker kullanımının 2 faydalı olabileceği düşünülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9764
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032769.pdf
  Until 2099-12-31
1.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons