Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9760
Başlık: Yaş grubları ve cinsiyete göre saçların gösterdiği mikroskobik ve mikrometrik farklılıkların adli tıp açısından incelenmesi
Diğer Başlıklar: Examination of microscopic and micrometric differences of hair in terms of forensic medicine by age groups and gender
Yazarlar: Çoltu, Atınç
Durak, Dilek
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Cinsel kimlik
Age groups
Saçlar
Gender identity
Hair
Yaş faktörleri
Age factors
Yaş grupları
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Durak, D. (1990). Yaş grubları ve cinsiyete göre saçların gösterdiği mikroskobik ve mikrometrik farklılıkların adli tıp açısından incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9760
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
010424.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.36 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons