Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/973
Title: Nikaia kıyı şeridi sualtı kalıntıları
Other Titles: Underwater remains of nikaia coastline
Authors: Şahin, Mustafa
Togan, Semih
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: Nikaia
Bazilika
Mimari
Askania limne
Liman
Nicaea
Basilica
Architecture
Ascania limne
Harbour
Issue Date: 16-Aug-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Togfan S. (2018). Nikaia kıyı şeridi sualtı kalıntıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Antik Çağ’da Nikaia önemli kentler arasında yer almaktadır. Öyle ki tarihi boyunca sürekli gelişen bir kent görünümü çizen Nikaia, Doğu Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük imparatorluklara başkentlik yapmıştır. Kent bu önemini Askania Limne (İznik Gölü) kıyısında kurulması sebebiyle ılıman bir iklime, verimli arazilere ve savunmaya elverişli imkanlara sahip olmasına borçludur. Bu imkanların sonucunda kentin sur içinde ve sur dışında bir çok yerleşim kurulmuştur. Kent Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer almasından dolayı tarih boyunca pek çok yıkıma maruz kalmış, bu yıkımlar esnasında kıyı çizgi kaymaları ve tsunami felaketi geçirmiştir. Sualtında bazilika kazısı ve liman araştırmaları dışında başka bir araştırma yapılmamıştır. Bu sebeple yapılan tez çalışması kalıntıların bir bütün halinde değerlendirilmesini amaçlamıştır.
Nikaia is one of the important cities during the Antiquity. In fact, Nikaia had drawn an image of a constantly developing city and became the capital city of the great empires such as the Eastern Roman Empire, the Anatolian Seljuks, and the Ottoman Empire. The city owes its importance to have a temperate climate, fertile landscapes and convenience to defend due to its establishment at the coastline of the Askania Limne (Lake of İznik). As a result of these opportunities, many settlements were built in the city walls and outside the city walls. Due to its location on the North Anatolian Faultline, the city has suffered many destructions throughout its history, during which the shoreline had slipped and caused a catastrophic tsunami. No further research on this subject has been done except for basilica excavations and port researches. Therefore, the thesis aimed to evaluate the archaeological remains at the coastline in whole.
URI: http://hdl.handle.net/11452/973
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
518643.pdf13.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons