Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSezen, Hayrettin Kemaltr_TR
dc.contributor.authorİnanç, Şahintr_TR
dc.date.accessioned2019-10-14T12:16:46Z-
dc.date.available2019-10-14T12:16:46Z-
dc.date.issued2019-01-16-
dc.identifier.citationİnanç, Ş. (2019). Aylak zamanı enküçükleyen tur oluşturma problemlerinin geri izleme yöntemi ile çözümüne ilişkin bir yazılım geliştirme uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/972-
dc.description.abstractİşletmelerde gün geçtikçe artan rekabet koşullarında küçük avantajlar bile önemli olabiliyorken lojistik de her geçen gün daha da büyük bir öneme sahip olmaktadır. İşletmelerin giderlerinin önemli bir kısmını lojistik oluşturmaktadır. Bu çalışma lojstik konusunda bir probleme çözüm bulmaya yönelik yapılmıştır. Yapılan çalışmada, karayolunda yolcu taşıması yapan bir lojistik şirketinin araçlarının seferleri arasında beklemelerine ilişkin aylak zaman toplamını en küçük kılacak şekilde, optimal çözümü garanti eden bir (kesin, exact) yöntemle çözümü gerçekleştirilmiştir. Çözüme yönelik C# programlama dili ile bir yazılım geliştirilmiştir. Problemin çözümüne ilişkin yöntem olarak Dal ve Sınır tekniğinin Geri İzleme yaklaşımı kullanılmıştır. Kullanılan bu yöntem; tam sayıma göre sayımlamayı azaltma özeliğine sahiptir.tr_TR
dc.description.abstractEven a small advantages can be important in the competition conditions that are increasing day by day in the enterprises, logistics is becoming more important with each passing day. A significant part of the expenses of enterprises constitute logistics. This study aims to find a solution to a problem in the field of logistics. In this study, a solution has been developed in order to minimize the slack time of the vehicles of a logistics company. The software was developed with the C# programming language for the solution. As a method for the solution of the problem, the Branch and Bound technique was used with Backtracking approach. This method significantly reduces the number of process and ensures an optimal solution.en_US
dc.format.extentXIII, 110 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjectAraç rotalama problemitr_TR
dc.subjectGezgin satıcı problemitr_TR
dc.subjectDal ve sınır yöntemitr_TR
dc.subjectGeri izleme yöntemitr_TR
dc.subjectC#tr_TR
dc.subjectVehicle routing problemen_US
dc.subjectTraveling salesman problemen_US
dc.subjectBranch and bound techniqueen_US
dc.subjectBacktracking approachen_US
dc.titleAylak zamanı enküçükleyen tur oluşturma problemlerinin geri izleme yöntemi ile çözümüne ilişkin bir yazılım geliştirme uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeA software development application for solving rotating problem using backtracking techniqueen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Araştırması Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
538327.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons