Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/972
Başlık: Aylak zamanı enküçükleyen tur oluşturma problemlerinin geri izleme yöntemi ile çözümüne ilişkin bir yazılım geliştirme uygulaması
Diğer Başlıklar: A software development application for solving rotating problem using backtracking technique
Yazarlar: Sezen, Hayrettin Kemal
İnanç, Şahin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Araştırması Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Araç rotalama problemi
Gezgin satıcı problemi
Dal ve sınır yöntemi
Geri izleme yöntemi
C#
Vehicle routing problem
Traveling salesman problem
Branch and bound technique
Backtracking approach
Yayın Tarihi: 16-Oca-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: İnanç, Ş. (2019). Aylak zamanı enküçükleyen tur oluşturma problemlerinin geri izleme yöntemi ile çözümüne ilişkin bir yazılım geliştirme uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: İşletmelerde gün geçtikçe artan rekabet koşullarında küçük avantajlar bile önemli olabiliyorken lojistik de her geçen gün daha da büyük bir öneme sahip olmaktadır. İşletmelerin giderlerinin önemli bir kısmını lojistik oluşturmaktadır. Bu çalışma lojstik konusunda bir probleme çözüm bulmaya yönelik yapılmıştır. Yapılan çalışmada, karayolunda yolcu taşıması yapan bir lojistik şirketinin araçlarının seferleri arasında beklemelerine ilişkin aylak zaman toplamını en küçük kılacak şekilde, optimal çözümü garanti eden bir (kesin, exact) yöntemle çözümü gerçekleştirilmiştir. Çözüme yönelik C# programlama dili ile bir yazılım geliştirilmiştir. Problemin çözümüne ilişkin yöntem olarak Dal ve Sınır tekniğinin Geri İzleme yaklaşımı kullanılmıştır. Kullanılan bu yöntem; tam sayıma göre sayımlamayı azaltma özeliğine sahiptir.
Even a small advantages can be important in the competition conditions that are increasing day by day in the enterprises, logistics is becoming more important with each passing day. A significant part of the expenses of enterprises constitute logistics. This study aims to find a solution to a problem in the field of logistics. In this study, a solution has been developed in order to minimize the slack time of the vehicles of a logistics company. The software was developed with the C# programming language for the solution. As a method for the solution of the problem, the Branch and Bound technique was used with Backtracking approach. This method significantly reduces the number of process and ensures an optimal solution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/972
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
538327.pdf2.14 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons