Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9724
Title: Tekstil endüstrisi kurutma sistemlerinde enerji tüketimi ve tasarrufu
Other Titles: Energy consumption and savings in textile industry drying systems
Authors: Can, Muhiddin
Pulat, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Enerji tasarrufu
Textile industry
Energy saving
Enerji tüketimi
Energy consumption
Kurutma sistemleri
Drying systems
Tekstil endüstrisi
Issue Date: Sep-1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pulat, E. (1990). Tekstil endüstrisi kurutma sistemlerinde enerji tüketimi ve tasarrufu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin amacı, genel olarak kurutma incelenirken ele alınan transport olaylarının tekstil kurutma teorisinde nasıl uygulandığının incelenmesidir. Kurutmayla ilgili temel kavramlar açıklandıktan sonra düz bir gözenekli levha olarak göz önünde bulundurulan kumaşta kütle transferi incelenmiştir. Tekstil ön kurutmasında adyabatik sıkıştırılabilir akis teorisi kullanılarak düze-kumaş sisteminin hidrodinamiği tanımlanmıştır. Bu sistem tekstil ön kurutmasında son zamanlarda geliştirilen gaz-kinetik yöntemlerden en iyi sonuçlara sahip olanıdır. Tekstil kurutmasında konveksiyon kurutma sunulduktan sonra, gözenekli silindirler üzerinde kurutma işlemi sırasında tekstil malzemesindeki transport olayı incelenmiştir.
The object of this thesis is to examine how transport phenomena which is considered in drying as general is applied to textile drying theory. After fundamental concepts are explained, mass transfer in the fabric which is considered as a flat porous plate is investigated. In textile predrying the hydrodynamics of the nozzle- fabric system have been described using the theory of adiabatic compressible flow. This system is one of the gas- kinetic methods which were developed in recent years and has optimum results. In textile drying, after the convection drying is introduced, transport phenomena in textile materials is. investigated during the drying of textile materials on porous rollers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9724
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010193.pdf
  Until 2099-12-31
3.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons