Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9716
Title: Sıçanlarda intrahipokampal kainik asit ile oluşturulan deneysel epilepsi modeli üzerine ve beyin hasarına karşı MK-801'in antikonvülsif ve nöroprotektif etkileri
Other Titles: Anticonvulsive and neuroprotective effects of MK-801 on experimental epilepsy model with intrahippocampal kainic acid in rats and against brain damage
Authors: Ulusan, Oya Demirci
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Beyin tahribatı-kronik
Dizocilpine maleate
Epilepsi
Kainik asit
Sıçanlar
Brain damage chronic
Epilepsy
Kainic acid
Rats
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulusan, O. D. (1994). Sıçanlarda intrahipokampal kainik asit ile oluşturulan deneysel epilepsi modeli üzerine ve beyin hasarına karşı MK-801'in antikonvülsif ve nöroprotektif etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Yoğun klinik ve deneysel çalışmalara karşın epilepsi patofizyolojisi günümüzde henüz tam aydınlatılmış değildir. Son zamanlarda yapılan deneysel çalışmalar ile, epileptik aktivitenin ve epileptik beyin hasarının oluşumunda "Eksitatör Amino Asid" adlı nörotransmitterlerin rol oynadığı ve bu amino asidlerin etkilerini azaltan farmakolojik ajanların ise yeni antikonvülsan ilaç olabilecekleri bildirilmiştir. Çalışmamızda, bir eksitatör amino asid antagonisti olan MK-801'in antiepileptik ve nöroprotektif etkisi, sıçanlarda intrahipokampal olarak verilen kainik asid ile oluşturulmuş epileptik model üzerinde incelenmiştir. MK-801 'in antikonvülsan etkisi, klinik ve elektrofizyolojik olarak, nöroprotektif etkisini de histopatolojik olarak değerlendirildi. MK-801 verilen (1 mg / kg dozunda kainik asitten 30 dk. önce) çal/şma grubundaki tüm sıçanların nöbet başlangıç süreleri (P< 0.05), nöbet skorları (p< 0.0001) ve EEG skorları (p< 0.001) ; kainik asid (2{ig/{i! intrahipokampal) verilen kontrol grubunun değerleriyle karşılaştırıldığında anlamlı olarak fark bulundu. Ayrıca MK-801'in, kainik asidin verilmesinden sonra oluşan nöron kaybını ve glial hücre proliferasyonunu azalttığı gözlendi. Bu çalışma MK-801'in antikonvülsan ve nöroprotektif etkisini desteklemektedir. Ancak bu konu ile ilgili kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9716
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031281.pdf
  Until 2099-12-31
5.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons