Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9715
Title: Örme yatak yüzü kumaşlarının performansının incelenmesi
Other Titles: Investigation of the performance of knitted mattress ticking fabrics
Authors: Kavuşturan, Yasemin
Özay, Hilal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yatak tipi
Uyku pozisyonu
Yatak yüzü kumaşı
Dolgu iplikli yuvarlak örme kumaş
Çözgülü örme sandviç kumaş
Arayüz basıncı
Bed type
Sleeping position
Mattress ticking fabric
Circular knitted laid-in fabric
Warp knitted spacer fabric
İnterface pressure
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özay, H. (2012). Örme yatak yüzü kumaşlarının performansının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yatak yüzü kumaşlarının performansının incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, yatak yüzü üretiminde yaygın olarak kullanılan dolgu iplikli yuvarlak örme ve çözgülü örme sandviç kumaşlarla yapılan üç grup deneysel çalışma sunulmuştur. İlk grup deneylerde bazı iplik özelliklerinin dolgu iplikli örme yatak yüzü kumaşlarının boyutsal ve fiziksel özelliklerine etkisi belirlenmiştir. İkinci grup deneylerde vücut haritalama sistemi kullanılarak ölçülen kumaş-kişi arayüz basıncı değerlerine yatak yüzü kumaşları, uyku pozisyonu ve yatak tipinin etkisi incelenmiştir. Üçüncü grup deneylerde ise Kikuhime basınç sensörü ile ölçülen kumaş-kişi arayüz basıncı değerlerine yatak yüzü kumaşları, yatak tipi ve ağırlığın etkisi incelenmiştir.İlk bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri sunulmuştur.İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir.Üçüncü bölümde kullanılan kumaşların özellikleri, kullanılan test aletleri ve özellikleri verilmiş; yatak yüzü kumaşlarının performansının ölçüm yöntemleri anlatılmıştır.Dördüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir.Beşinci bölümde ise yatak yüzü kumaşlarının performansı değerlendirilmiştir.
In this study, which aimed to investigate the performance of the mattress ticking fabrics, three experimental sections are given. In experiments circular knitted laid-in and warp knitted spacer fabrics are used which are used widely in mattress ticking fabrics production. In first section, some of the yarn properties effect on dimensional and physical properties of laid-in fabrics is researched. In second section the effect of mattress ticking fabric, sleeping position and bed types on fabric-body interface pressure is investigated by using a body-mapping system. In third section the effect of mattress ticking fabric, weight and bed types on fabric-body interface pressure is investigated by using Kikuhime pressure sensor.In the first chapter, the purpose and aims of the study are presented.In the second chapter, a summary of the literature survey is given.In the third chapter, properties of fabrics used throughout the experimental works, testing procedures and measurements of the performance properties of mattress ticking fabrics are explained.In the fourth chapter, experimental results are presented.In the fifth chapter, performance properties of mattress ticking fabrics are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9715
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307012.pdf3.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons