Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9712
Title: Soya iplik özelliklerinde etkili faktörler üzerine bir araştırma
Other Titles: An investigation into the factors affecting the properties of soybean yarn
Authors: Özdemir, Özcan
Pampal, Esra Şerife
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Soya lifi
Soya iplik
Karışım iplik
İplik mukavemeti
Aşınma
Boncuklanma
Antibakteriyellik
Soybean fibre
Soybean yarn
Blended yarn
Yarn tenacity
Antibacterial properties
Abrasion
Pilling properties
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pampal, E. Ş. (2012). Soya iplik özelliklerinde etkili faktörler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada soya iplik özelliklerinde etkili faktörleri inceleme amacıyla Ne 20, Ne 40 numara %100 soya iplikler ring-karde eğirme sistemiyle ve siro eğirme sistemi ile üretilmiştir. Ayrıca Ne 30 numara; %100 soya, %50-%50 karışım oranlarında soya-bambu, soya-polyamid, soya-pamuk iplikler ve %80-%20 karışım oranlarında soya-viskon, soya-akrilik, soya-pamuk karışım iplikler üretilmiştir. Elde edilen iplik özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenerek değerlendirilmiş ve ipliklerden kumaşlar üretilerek kumaş performans özellikleri de değerlendirilmiştir.Çalışma kapsamında ilk olarak soya ipliğinin üretimi, iplik özellikleri, kullanım alanları incelenmiş bu konuda yapılan deneysel çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Deneysel kısımda ise üretilen ipliklerin numara, büküm, kopma yükü, kopma mukavemeti, kopma uzaması, kopma işi, düzgünsüzlük, ince yer, kalın yer, neps ve tüylülük test sonuçları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Uster istatistiklerine göre %100 ring-karde pamuk iplik parametreleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra %100 soya ve soya-karışım ipliklerden örme kumaş üretilip, bu kumaşların aşınma, boncuklanma ve antibakteriyel test sonuçları incelenmiştir. İplik ve kumaşlardan elde edilen test sonuçları istatistikî olarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak %100 soya iplik yerine soya-karışım iplik kullanımının; iplik ve kumaş özellikleri açısından daha uygun olduğu görülmüştür. Ülkemizde yaygın kullanımı bulunan soya-pamuk karışım iplik ve kumaş özelliklerinin çalışmada değerlendirilen özellikler açısından uygun olmadığı tesbit edilmiştir.
In this study, for examining the factors effecting soybean yarn properties Ne 20, Ne 40 %100 soybean protein yarns which was manufactured with ring spinning system and siro spinning system was compared. Ne 30 yarn number and %100 soybean yarn, %50-50 ratios soybean blended with bamboo, polyamid cotton and % 80-20 ratios soybean blended with viscone, acrylic an cotton blend yarns have been produced. All of the yarns? properties have been assessed by compared. Then; knitted fabrics are produced from these yarns and their properties have been assessed.In the study; firstly, the production of soybean yarns, their properties and the application areas of soybean yarns have been examined and the experimental studies found in the literature have been reviewed. In the experimental part of the study, the results of the yarn count, twist, breaking load, breaking tenacity, breaking strain, capture of work, unevenness, thin places, thick places, neps and hairiness of the produced yarns are presented and examined. The results were compared with %100 ring-carded cotton yarn parameters in Uster statistics comparatively. Also all knitted fabrics were subjected abrasion, pilling and antibacterial tests. The test results of yarns and knitted fabrics have been assessed statically. The results have showed that using soybean-blend yarns have more beneficial than %100 soybean yarn. And soybean-cotton blend yarns which have conventional manufacturing do not appropriate because of yarn and fabric properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9712
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307010.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons