Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9711
Başlık: Sıçanlarda kromik katgüt, ipek, polyglactin 910 ve polydioxanone ile yapılan kolon anastomozlarının histopatolojik karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Histopathological comparison of colonic anastomoses with chromic catgut, silk, polyglactin 910 and polydioxanone in rats
Yazarlar: Tatlıkazan, Levent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Anastomoz-cerrahi
Anastomosis-surgical
Histopatoloji
Histopathology
Sütürler
Sutures
Sıçanlar
Rats
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tatlıkazan, L. (1991). Sıçanlarda kromik katgüt, ipek, polyglactin 910 ve polydioxanone ile yapılan kolon anastomozlarının histopatolojik karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Uludağ üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuvarda 15. Ekim.1990 - 15.Ocak.1991 tarihleri arasında 133 Swiss Albino Sıçan üzerinde yapılan çalışmada kolon anastomozunda kullanılan 4 ayrı sütür materyaline karşı oluşan his tolojik reaksiyonların farkları araştırıldı. Kromik katgütj ipek, Polyglactin 910 ye Polydioxanone kullanılarak kolonda tek kat, tek tek sütürlerle anastoraoz oluşturulan sıçanlar PO. 2., 7., 14. ve 42. günlerde sakrifiye edildi. Makroskobik relaparatomi ve kolonda oluşan histolojik değişişler değerlendirildi. Sonuçta erken dönemde kronik katgöts, geç dönemde ise ipek' e karşı hücresel cevabın relatif olarak fazla, Polydioxanone 'un daha az enflamsasyona ne den olduğuna işaret eden bulgular saptandı. Ancak tura değerlendirmeler göz ününe alındığında sütür materyallerinin arasında belirgin istatistiksel fark olamadığı bu konunun halen araştırmalara açık olduğu saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9711
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
013485.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.31 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons