Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9711
Title: Sıçanlarda kromik katgüt, ipek, polyglactin 910 ve polydioxanone ile yapılan kolon anastomozlarının histopatolojik karşılaştırılması
Other Titles: Histopathological comparison of colonic anastomoses with chromic catgut, silk, polyglactin 910 and polydioxanone in rats
Authors: Tatlıkazan, Levent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Anastomoz-cerrahi
Anastomosis-surgical
Histopatoloji
Histopathology
Sütürler
Sutures
Sıçanlar
Rats
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tatlıkazan, L. (1991). Sıçanlarda kromik katgüt, ipek, polyglactin 910 ve polydioxanone ile yapılan kolon anastomozlarının histopatolojik karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuvarda 15. Ekim.1990 - 15.Ocak.1991 tarihleri arasında 133 Swiss Albino Sıçan üzerinde yapılan çalışmada kolon anastomozunda kullanılan 4 ayrı sütür materyaline karşı oluşan his tolojik reaksiyonların farkları araştırıldı. Kromik katgütj ipek, Polyglactin 910 ye Polydioxanone kullanılarak kolonda tek kat, tek tek sütürlerle anastoraoz oluşturulan sıçanlar PO. 2., 7., 14. ve 42. günlerde sakrifiye edildi. Makroskobik relaparatomi ve kolonda oluşan histolojik değişişler değerlendirildi. Sonuçta erken dönemde kronik katgöts, geç dönemde ise ipek' e karşı hücresel cevabın relatif olarak fazla, Polydioxanone 'un daha az enflamsasyona ne den olduğuna işaret eden bulgular saptandı. Ancak tura değerlendirmeler göz ününe alındığında sütür materyallerinin arasında belirgin istatistiksel fark olamadığı bu konunun halen araştırmalara açık olduğu saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9711
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013485.pdf
  Until 2099-12-31
6.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons