Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9701
Title: Dokuma makinelerinde arka köprü tasarımı
Other Titles: Backrest roller design of weaving machines
Authors: Eren, Recep
Çelik, Özge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Arka köprü
Negatif arka köprü
Pozitif arka köprü
Arka köprü parametreleri
Arka köprü performansı
Backrest roller
Negative backrest roller
Positive backrest roller
Backrest roller parameters
Backrest roller performance
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, Ö. (2012). Dokuma makinelerinde arka köprü tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada dokuma makinelerinde kullanılan arka köprü çeşitleri ile ilgili literatür araştırması yapılmış, pozitif arka köprü, negatif arka köprü ve metal plakalı arka köprülerin çalışma prensipleri açıklanmıştır. Pozitif ve negatif arka köprü tipleri için, çözgü salma hareketi ve arka köprü hareketinin çözgü uzaması ve çözgü gerginliği üzerindeki etkisini belirleyen ilişkiler çıkarılmış ve matematiksel denklemler olarak ifade edilmiştir. Bu ilişkiler doğrultusunda, arka köprü parametrelerinin farklı değerlerinin arka köprü performansı üzerindeki etkileri incelenmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.
In this study, a literature research is done about backrest roller types which are used in weaving machines. The principles of positive backrest roller, negative backrest roller and metal plaqued backrest roller systems are given. The let off motion and backrest roller's motion's effects on warp extension and warp tension are criticized for positive and negative backrest rollers. And the relations are given as mathematical equations. According to this relations, backrest roller's performance is analysed for different backrest roller's parameters and the results are criticised comperatively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9701
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307007.pdf3.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons