Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9700
Title: Köpeklerde elektroretinografi bulgularının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of electroretinography examination results in dogs
Authors: Satar, Nihal Yaşar Gül
Oktay, Mahmut Ayberk
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Elektroretinografi
ERG
Köpek
Katarakt
Retinal dejenerasyon
Electroretinography
Dog
Cataract
Retinal degeneration
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oktay, M. A. (2013). Köpeklerde elektroretinografi bulgularının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Mayıs 2011 - Ağustos 2011 tarihleri arasında Fransa'nın, Toulouse Ulusal Veteriner Okulu Oftalmoloji Anabilim Dalı Kliniği'ne getirilen ve ayrıca kliniğin arşiv ünitesinde bulunup bu tez için değerli bilgiler içerdiğine kanaat getirilen seçilmiş toplam 21 hayvanın ERG ile değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Bu 21 hayvanda testler bilateral olarak uygulanmış ve birbirinden bağımsız 42 elektroretinogram elde edilmiştir. Hastalar kliniğe dışarıdan veya hastane içi sevk olup olmamasına bakılmaksızın anamnez ve özgeçmiş alınmış, göz probleminin dışında herhangi başka problemi olan bir hasta ile karşılaşıldığında gerekli muayene ve konsültasyonlar yapılarak bu bilgiler hastanın dosyasına eklenmiştir. Hastanın Oftalmoloji Anabilim Dalı kliniklerindeki muayenesinde; pamuk topu testi, tehlikeye göz kırpma refleksinin, ışığa göz kırpma refleksinin, direkt fotomotor refleksin, birleşik fotomotor refleksin, palpebral yarığın, gözkapaklarının, konjunktivanın, membrana nictitans'ın, gözyaşı akıntısının, korneaların, irislerin, pupillaların, lenslerin ve retinaların muayenesi bilateral olarak yapılmıştır. Ayrıca göz yaşı akıntısının miktarı Schirmer testi ile ölçülmüş, göz içi basınç ölçümünde ise rebound tonometresi kullanılmıştır. İlerleyen muayene sürecinde göz içi ve fundusun yeterli derecede görüntülenemediği vakalarda veya olası bir tanının kesinleştirilmesinde ultrasonografik muayeneden yararlanılmıştır. ERG'nin uygulanmasında Fransa'da yapılan çalışmalarda Toulouse Ulusal Veteriner Okulu Oftalmoloji Anabilim Dalı Kliniği'nde geçmiş yıllar boyunca kullanılmış, parametreleri belirlenmiş ve rutinde kullanılmakta olan anestezi ve ERG protokolleri kullanılmıştır. Köpekler hazırlandıktan sonra karartılmış odada 15 dk bekletildi. Sonrasında karanlık adaptasyonunun 1., 5., 7., 9., ve ışıklar açıldıktan sonra aydınlık adaptasyonun 2. dakikalarında uyarım verileren flaş ERG kayıdı yapıldı. Onüçüncü dakikada yapılan flicker ERG kayıdı ile çekimler sonlandırıldı Retinanın işlevi kırkiki gözde başarı ile değerlendirildi. Toplam otuzsekiz kataraktlı gözden yirmibeş tanesi ERG bulguları sonrasında katarakt ameliyatına yönlendirildi. Sekiz göz retinal problemler nedeni ile ve beş göz ise sabit katarakt seviyelerinin gözlenmesi için cerrahi müdahale uygulanmadı. Alınan sonuçlar doğrultusunda, ERG'nin oftalmolojik tanısal süreçte ideal koşullara ulaşmada yararlı olduğu kanısındayız.
This study includes animal that have been brought to Toulouse National Veterinary School Ophthalmology Clinics between the period of May 2011 and August 2011; and archive cases that have found to have valuable information fort he thesis. 42 eyes of 21 dogs have been examined by Electroretinography (ERG) Whether the animal is referred from a private clinic or it has been send by another colleague inside the hospital detailed history was taken and when it was needed further consultation regarding systemic diseases has been done. The ophthalmologic examination in ophthalmology department include; cotton ball test, manace test, direct pupillary light reflex, joined pupillary light reflex, examination of the eyelids, conjunctivas, nictitating membranes, corneas, irises, lenses end retinas. As an addition to that schirmer eye tear test, and intraocular pressure had been valueted. When the retina could not be observed for examination, if needed, ultrasosnography was performed. hile performing the electroretinography and anesthesia, the procedure that has been used and parameters had been set in the Toulouse National Veterinary School Ophthalmology Clinics was used. After preparation, for 15 minutes the dogs were kept in a darkened room. At the 1st, 5th, 7th and 9th minutes of dark adaptation flash ERG stimulation was conducted. The lights were opened and light adapted graphies were recorded in the second minute of adaptation. The recording were finished with a 13th minute flicker recording. The functional status of all retinas was evaluated. Out of 38 eyes which where clinically diagnosed with cataract, 25 continued with the surgery 8 eyes were not operable due to severe retinal atrophy or detachment. We concluded that, ERG can be frequently used for pre cataract surgery and retinal disease prognosis and it is essential in ophthalmologic diagnostic process for more ideal and precise results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9700
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352996.pdf8.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons