Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9698
Başlık: Bursa ilinde ortaöğretim kurumlarında 14-17 yaş grubunda bireysel spor ve grup sporu yapanlarla hiç spor yapmayan öğrencilerin kişilik özelliklerinin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of the personality traits of students who do individual sports and group sports and those who do not do sports at all in the 14-17 age group in secondary education institutions in Bursa
Yazarlar: Özdemir, Erdem
Yılmaz, Seçkin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bursa
Kişilik testleri
Personality tests
Lise öğrencileri
High schools students
Ortaokul öğrencileri
Secondary school students
Spor
Sports
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yılmaz, S. (1996). Bursa ilinde ortaöğretim kurumlarında 14-17 yaş grubunda bireysel spor ve grup sporu yapanlarla hiç spor yapmayan öğrencilerin kişilik özelliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma için eğitim türlerine göre farklılıkları olan ve öğrencilerin sosyal kültürel, sportif etkinliklerine gereken değeri verip onları bu yönde de katılıma yönlendiren okullardan dört ayrı okul seçilmiştir. Her okulda 20 spor yapmayan, 20 bireysel spor yapan ve 20 grup sporu yapan olmak üzere 60 öğrenci ile çalışılmış, Bunları spor yapma durumlarına göre değerlendirdiğimizde 80 hiç spor yapmayan, 80 bireysel spor yapan ve 80 grup sporu yapan olmak üzere toplam 240 lise öğrencisine Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE) uygulanarak hiç spor yapmayan öğrencilerle, grup sporu yapan öğrenciler- hiç spor yapmayan öğrencilerle, bireysel spor yapan öğrenciler- grup sporu yapan öğrencilerle, bireysel spor yapan öğrenciler arasında kişilik özellikleri bakımından farklılıklar var mı? sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma için oluşturulan dokuz ayrı denencenin doğruluğu bu çalışma ile ortaya konmuştur. Yapılan çalışma değerlendirilmiş, kişilik uyumları, sosyal uyumları ve genel uyumları bakımından hiç spor yapmayan öğrencilerle düzenli ve uzun süreli spor yapan öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunduğu, bireysel spor yapan öğrencilerle grup sporu yapan öğrenciler arasında bu yönde anlamlı bir fark olmadığı sonucu elde edilmiştir.Elde edilen bulguların ışığında, düzenli ve uzun süreli yapılan sporun, öğrencilerimizin kişiliklerini olumlu yönde etkilediğini bu nedenle okullardaki beden eğitimi derslerinin yetersiz kaldığı, öğrencilerin geniş spor yapma imkanlarının ancak okulların veya okul koruma derneklerinin spor kulübü kurmaları halinde genele yayılacağı ve ancak o zaman gençlerimizin gelişimlerinin daha sağlıklı olacağını içeren bazı öneriler İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9698
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
048845.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.26 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons