Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9685
Title: Bursa ili Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinin likenleri üzerinde taksonomik incelemeler
Other Titles: The taxonomical investigations on lichens of Buyukorhan, Harmancik, Keles and Orhaneli districts in Bursa province
Authors: Öztürk, Şule
Bardakcıoğlu, Çağla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Liken
Liken çeşitliliği
Büyükorhan
Harmancık
Keles
Orhaneli
Bursa
Türkiye
Lichen
Lichen diversity
Issue Date: 28-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bardakcıoğlu, Ç. (2016). Bursa ili Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinin likenleri üzerinde taksonomik incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa ilinin Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinin liken çeşitliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 10.07.2014 – 20.04.2015 tarihleri arasında yapılan arazi çalışmalarında 167 farklı lokaliteden 1531 adet örnek toplanmıştır. Toplanan örneklerin değelendirilmesi ile 64 cinse ait 140 liken taksonu belirlenmiştir. Tespit edilen taksonlardan 13 tanesi Bursa için, 3 tanesi Türkiye için yeni kayıttır. Ayrıca 72 tanesi Büyükorhan, 67 tanesi Harmancık, 58 tanesi Keles, 69 tanesi Orhaneli için yeni kayıt durumundadır Türkiye için yeni kayıt olan taksonlar Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins, in Hawksworth, James & Coppins., Lecanora populicola (DC.) Duby, Rinodina furfuracea H. Magn.'dir. Bursa için yeni kayıt olan taksonlar ise Caloplaca haematites (Chaub. ex St.-Amans) Zwackh, Lecanora circumborealis Brodo & Vitik., Lecanora handelii J. Steiner, Lecanora hybocarpa (Tuck.) Brodo, Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff., Lobothallia recedens (Taylor) A. Nordin, Savić & Tibell, Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Vain., Phaeophyscia endococcina (Körb.) Moberg, Physcia tribacioides Nyl., Rinodina colobina (Ach.) Th. Fr., Rufoplaca subpallida (H. Magn.) Arup, Søchting & Frödén, Scytinium parvum (Degel.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin, Strangospora moriformis (Ach.) Stein'dir. Çalışma alanından tespit edilmiş liken taksonlarının alfabetik olarak substratlara göre dağılımı şöyledir. Acacia sp. 20, Catalpa sp. 2, Cedrus sp. 37, Cydonia oblonga L. 2, demir 1, Ficus carica L. 1, Fraxinus sp. 10, Juglans sp. 50, Juniperus sp. 22, kalkerli kaya 54, kiremit 1, Malus sp. 20, mermer 1, Morus sp. 94, Phillyrea sp. 4, Pinus sp. 155, Platanus sp., 14, Populus sp., 49, Prunus avium L. 9, Prunus cerasus L. 8, Prunus dulcis L. 34, Prunus sp. 77, Pyrus sp., 28, Quercus cerris L. 47, Quercus sp. 698, Salix sp. 8, silisli kaya 66, silisli toprak 4, Styrax officinalis L. 1, Tilia sp. 11, Vitis sp. 3.
In this study, the lichen diversity of Büyükorhan, Harmancık, Keles and Orhaneli districts in the city of Bursa were investigated. 140 lichen taxa belonging to 64 genera were determined from 1531 lichen samples collected from 167 stations from 10.07.2014 to 20.04.2015. 11 taxa for Bursa, 3 taxa for Turkey are new records. In addition 72 taxa for Büyükorhan, 67 taxa for Harmancık, 58 taxa for Keles 69 taxa for Orhaneli are new records. The new records for Turkey are Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins, in Hawksworth, James & Coppins., Lecanora populicola (DC.) Duby, Rinodina furfuracea H. Magn. The new records for Bursa are Caloplaca haematites (Chaub. ex St.-Amans) Zwackh, Lecanora circumborealis Brodo & Vitik., Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff., Lobothallia recedens (Taylor) A. Nordin, Savić & Tibell, Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Vain., Phaeophyscia endococcina (Körb.) Moberg, Physcia tribacioides Nyl., Rinodina colobina (Ach.) Th. Fr., Rufoplaca subpallida (H. Magn.) Arup, Søchting & Frödén, Scytinium parvum (Degel.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin, Strangospora moriformis (Ach.) Stein. Lichen taxa were found on study area and the disturibition of their alphabetic substrates. Acacia sp. 20, Catalpa sp. 2, Cedrus sp. 37, Cydonia oblonga L. 2, demir 1, Ficus carica L. 1, Fraxinus sp. 10, Juglans sp. 50, Juniperus sp. 22, kalkerli kaya 54, kiremit 1, Malus sp. 20, mermer 1, Morus sp. 94, Phillyrea sp. 4, Pinus sp. 155, Platanus sp., 14, Populus sp., 49, Prunus avium L. 9, Prunus cerasus L. 8, Prunus dulcis L. 34, Prunus sp. 77, Pyrus sp., 28, Quercus cerris L. 47, Quercus sp. 698, Salix sp. 8, silisli kaya 66, silisli toprak 4, Styrax officinalis L. 1, Tilia sp. 11, Vitis sp. 3.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9685
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455500.pdf4.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons