Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9682
Title: Özel (fantazi) örme iplikleri ve malzemelerinden el işi ve makinalarda örme ve birleştirme yöntemleri ile yeni özel giysi, aksesuar dokularının elde edilmesi üzerine araştırmalar
Other Titles: Research on auxiliary and new-special cloths via hand-made and machine-made by knitting and combining methods from special (fantasia) knitting yarns and materials
Authors: Tasmacı, Mehmet
Uluda, Şerif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: El işi örme
Giyim endüstrisi
Örme kumaşlar
Örme makineleri
Örmecilik
İplik
Hand woven carpet
Clothing industry
Knitted fabrics
Knitted machinery
Being a knitter
Yarn
Issue Date: 7-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uluda, Ş. (1993). Özel (fantazi) örme iplikleri ve malzemelerinden el işi ve makinalarda örme ve birleştirme yöntemleri ile yeni özel giysi, aksesuar dokularının elde edilmesi üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma; özel fantazi örme ipliklerinin düz el örme makinelerinde kumaş haline getirilmesi ve bu kumaşların özel fantazi örme giysi olarak konfeksiyonlanması planına göre uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Uygulamalarda hammadde olarak pamuk (kesikli elyaf), floş ve polyester (flament elyaf) iplikleri çok katlı ve örülmüş fantazi iplikler haline getirildikten sonra düz el örme makinelerinde örme kumaş haline dönüştürülmüşlerdir. Daha sonra aynı kumaşlar fantazi bayan kazağı olarak konfeksiyonlanmıştır. Gerek iplik oluşumu, gerekse kumaş ve giysi oluşumu aşamalarında çeşitli fiziksel ölçümler, kontroller, zaman etüdü ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma esas olarak beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde (Giriş), çalışmanın amacı ve kapsamı; İkinci bölümde (Kaynak Araştırması), konu ile ilgili temel kaynak bilgileri; Üçüncü bölümde ( Materyal ve Yöntem), önce gerekli materyal ve çalışma ortamı bilgileri; sonrada çalışma ve değerlendirme yöntemleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde (Uygulamalar ve Bulgular), yapılan uygulamalar ve bunlardan elde edilen bulgular verilmiştir. Beşinci bölümde (Tartışma ve Sonuç) ise; iplik, kumaş ve giysi uygulamalarında elde edilen bulguların karşılıklı tartışması yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular ipliklerde, fiziki yapı durumları ve maksimum kopma kuvveti (N), % uzama değerleri; Örülmüş kumaşlarda, fiziki yapı durumları ve fiziksel ölçüm değerleri olan kumaş sıklığı (s/cm, ç/cm), ağırlık (gr/pr), genişlik (cm), % büzülme ve üretim zamanları; konfeksiyonlanmış giysilerde ise yine örülmüş kumaşlarda olduğu gibi fiziki yapı durumları, fiziksel ölçüm değerleri ve üretim zamanları bakımından her grubun kendi aralarında tartışması yapılarak sonuçlar fiziki yapı şekilleri, çizelge, grafik ve yorum şeklinde değerlendirilmiştir.
This study are applied and evaluated for making cloths via flat hand-knitting machines employing special fantasia knitting yarns and then for making special fantasia knit-cioths from them. Cotton (short fiber), rayon and polyester (filament fibers) yarns are used to obtain multi-plied and knitted fantasia yarns, and then these yams are used to obtain knitted-cloth in flat hand-knitting machines. The fabrics are used to make fantasia lady pull-overs. Various physical measurement, controls, time-study and evaluations are made in the stages of yarn, fabric and cloth preparations. This study mainly consists of five chapters. In the first chapter (introduction), the purpose and contents of the study are given, In the second chapter (literature review), fundamental knowledge related to the subject is provided, In the third chapter (materials and methods), first material and study environment are introduced and then study and evaluation methods are presented, In the fourth chapter (research and results), the results obtained from practical work are furnished and finally, In the fifth chapter (discussion and conclusion), the results obtained from the stages of yarn, fabric and cloth are discussed and evaluated. The results obtained from yarns contain their physical structures, maximum breaking force (N), elongation values (%). The results obtained from knitted clothes accommodate their physical structures, threads per length (ft/cm, S/cm), fabric weight (g/panel), fabric width, shrinkage (%) and their production times. In caje of clothing, the results contain their physical structures, physical measurement values and their production times. Discussion for each group are made and the results are presented in the from of figures, tables and interpretation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9682
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028539.pdf
  Until 2099-12-31
4.99 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons