Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9679
Başlık: L' Eclectisme methodologique dans l'enseignement du Français Langue etrangere et ses consequences
Diğer Başlıklar: Fransızca'nın yabancı dil olarak öğretiminde metodolojik eklektizm ve sonuçları
Yazarlar: Senemoğlu, Osman
Eryılmaz, Tarık
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fransızca
French language
Yabancı dil öğretimi
Foreign language teaching
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eryılmaz, T. (1990). L' Eclectisme methodologique dans l'enseignement du Français Langue etrangere et ses consequences. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada daha etkin ve verimli bir öğretimin gerçekleştirilmesi amacıyla Işıklar Askeri Lisesi'nde 1989- 1990 eğitim-öğretim yılında-, hazırlık sınıfında: uygulanan yöntembilimsel seçmeciliğin etkinliği ve sonuçları, ince lendi. Birinci bölümde, Işıklar Askeri Lisesi hazırlık sınıfın da uygulananan metodların (La France en Direct I,Voix et Images de France I.Archipel) yararlandığı dilbilim, ruhdilbilim,toplumdilbilim kuramları ortaya kondu. İkinci bölümde, sözkonusu metodların bu kuramların. Hangilerinden ve ne ölçüde yararlandıkları araştırıldı. Üçüncü bölümde,uygulanan metodların yararlandıkları kuramlar açısından benzerlik ve farklılıkları incelendi. Dördüncü bölümde, uygulanan seçmeciliğin sonuçlarını gözlemek amacıyla seçilen öğrencilere uygulanan anketin sonuçları irdelendi. Sonuç bölümünde ise tüm bu veriler ışığında daha; et kili olacağı düşünülen bir seçmecilik önerildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9679
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
012166.pdf8.58 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons