Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9679
Title: L' Eclectisme methodologique dans l'enseignement du Français Langue etrangere et ses consequences
Other Titles: Fransızca'nın yabancı dil olarak öğretiminde metodolojik eklektizm ve sonuçları
Authors: Senemoğlu, Osman
Eryılmaz, Tarık
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Fransızca
French language
Yabancı dil öğretimi
Foreign language teaching
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eryılmaz, T. (1990). L' Eclectisme methodologique dans l'enseignement du Français Langue etrangere et ses consequences. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada daha etkin ve verimli bir öğretimin gerçekleştirilmesi amacıyla Işıklar Askeri Lisesi'nde 1989- 1990 eğitim-öğretim yılında-, hazırlık sınıfında: uygulanan yöntembilimsel seçmeciliğin etkinliği ve sonuçları, ince lendi. Birinci bölümde, Işıklar Askeri Lisesi hazırlık sınıfın da uygulananan metodların (La France en Direct I,Voix et Images de France I.Archipel) yararlandığı dilbilim, ruhdilbilim,toplumdilbilim kuramları ortaya kondu. İkinci bölümde, sözkonusu metodların bu kuramların. Hangilerinden ve ne ölçüde yararlandıkları araştırıldı. Üçüncü bölümde,uygulanan metodların yararlandıkları kuramlar açısından benzerlik ve farklılıkları incelendi. Dördüncü bölümde, uygulanan seçmeciliğin sonuçlarını gözlemek amacıyla seçilen öğrencilere uygulanan anketin sonuçları irdelendi. Sonuç bölümünde ise tüm bu veriler ışığında daha; et kili olacağı düşünülen bir seçmecilik önerildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9679
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012166.pdf8.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons