Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9673
Title: Hasat sonrası 1-methylcyclopropene (1-MCP) uygulamasının Granny Smith elma çesidinin muhafaza potansiyeli üzerine etkileri
Other Titles: Effect of postharvest 1-methylcyclopropene (1-MCP) treatment on storage potential of "Granny Smith" apples
Authors: Özer, M. Hakan
Sır, Eda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Granny Smith
1-Methylcyclopropene (1-MCP)
Modifiye atmosfer (MA)
Soğukta muhafaza
İçsel tilen konsantrasyonu
Yüzeysel yanıklık
Granny Smith
Modified atmosphere (MA)
Cold storage
Internal ethylene cconcentration
Superficial scald
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sır, E. (2006). Hasat sonrası 1-methylcyclopropene (1-MCP) uygulamasının Granny Smith elma çesidinin muhafaza potansiyeli üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 2004-2005 yıllarında Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Soğuk Muhafaza Araştırma ve Uygulama Ünitesi’ nde gerçekleştirilen bu araştırmada; hasat sonrası 1-methylcyclopropene (1-MCP) uygulamasının, Granny Smith elmalarının muhafazası süresince kalite faktörlerindeki değişimler üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Optimum olgunlukta hasat edilen elmaların yarısına hava sızdırmaz plastik bidonlarda +3ºC’ de 24 saat süreyle 0,625 ppm 1-MCP uygulanmıştır. Uygulananlarla eşit sayıdaki kontrol meyveleri de aynı süre ve ortam koşulunda 1-MCP uygulanmaksızın bekletilmiştir. 1-MCP uygulanmış ve uygulanmamış elmaların yarısı da MA oluşturulmak amacıyla 27µ kalınlığındaki delikli polietilen örtü materyalleri ile ambalajlanmıştır. Daha sonra her iki grup meyve NA ve MA ortamında 0±0.5 ºC sıcaklık ve %90-95 nispi nem koşullarında 180 gün süreyle muhafazaya alınmıştır. Muhafazayı takiben de elmalar, 20±2 ºC sıcaklık ve %60±5 nispi nemde 7 gün süreyle raf ömrü koşullarında bekletilmiştir. Muhafaza ve raf ömrü periyotlarında alınan örneklerde (0., 90. ve 180. günler ile 90+7 ve 180+7. günler) ağırlık kaybı (%), solunum hızı (mgCO2/kgh), suda çözünebilir kuru madde (%), titre edilebilir asitlik (%), pH, meyve eti sertliği (lb), içsel etilen konsantrasyonu (ppm), yüzeysel yanıklık oranı (Incidence of Superfical Scald) (%), yüzeysel yanıklık şiddeti (Severity of Superficial Scald) (%), diğer hastalık ve bozulmaların oranı, genel görünüm ve tat, meyve kabuk rengi gibi fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Çalışma sonucunda; 1-MCP uygulamasının başta içsel etilen konsantrasyonunun baskı altına alınması ve yüzeysel yanıklık oranlarındaki artışın engellenmesinin yanında, ağırlık kaybının engellenmesi, titre edilebilir asitlik ve meyve eti sertlik değerlerinin korunması gibi olumlu etkilere sahip olduğu belirlenmiştir.
1-methylcyclopropene (1-MCP) treatments affects are indicated on change quality factors during the cold storage of Granny Smith apples with this study what it is presented for cold storage research & application unit at Horticultural Department of Agriculture Faculty at Uludag University. Appropriate apples are choosed for the cold storage after the harvesting of optimal ripening apples according to the storage at NA, then 0,625 ppm 1-MCP treated in plastic containers under +3ºC’ during 24 hours what these plastic containers don't leak out the air. Equal quantities of tried apples are kept as keeping at same time and environmental conditions. The half of quantities of both treated and non treated apples are moved into 27µ thickness polietilen holed plastic bags. Then both 1-MCP treated and non treated group fruits are protected NA and MA environments under same conditions as 0±0.5 ºC temperature and %90-95 relative humidity during 180 days. Following storage, apples were kept at 20±2 ºC and 60±5 % RH for 7 days, with the aim of monitoring the development of maturity and physiological disorders. Physical and chemical analyses such as weight loss (%), respiration rate (mgCO2kgh), total soluble solids (TSS) (%), titratable acidity (TA) (%), pH, fruit flesh firmness (FFF) (lb), internal ethylene concentration (IEC) (ppm) and incidence of superfical scald (ISS)(%), severity of superfical scald (SSS) (%), percentage of other disease and disorder (PODD) (%), overall appearance and taste and fruit skin colour were carried out in the samples taken during storage and shelf life periods (on the days 0., 120., 180., 90+7 and 180+7). At the end of the study, 1-MCP treatment was determined to have positive effects such as the suppression of IEC and the inhibition of the increase in ISS and SSS ratios, as well as the inhibition of weight loss, the retention of TA and FFF values, and the suppression of the increase in respiration
URI: http://hdl.handle.net/11452/9673
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183818.pdf5.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons