Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9671
Title: Kedilerde izole kolon yaralanmalarının primer onarımla tedavisinde anatomik lokalizasyon, süre ve fekal kontaminasyonun etkileri
Other Titles: Anatomic localization, duration and effects of fecal contamination in the treatment of isolated colon injuries in cats with primary repair
Authors: Şavkın, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Dışkı
Feces
Kediler
Cats
Kolon
Colon
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şavkın, B. (1990). Kedilerde izole kolon yaralanmalarının primer onarımla tedavisinde anatomik lokalizasyon, süre ve fekal kontaminasyonun etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Her iki cinsten, 40 sokak kedisi, dört gruba bölünerek, A grubunda deneysel olarak oluşturulan sağ kolon, B grubunda sol kolon yaralanmaları altı saatten önce (Ortalama:4.9 saat), C grubunda sağ kolon, D grubundaysa sol kolon deneysel yaralanmaları 16 saatten sonra (Ortalama:21.4 saat) primer onarımla tedavi edilip karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sırasında primer onarım- etkilediği bilinen kriterler ortadan kaldırılıp, yaralanmanın anatomik lokalizasyonu, yaralanma ve onarım arasında geçen süre ve fekal kontaminasyon derecesi ön plana çıkarılmıştır. Böylece bu üç kriterin, mortalite ve komplikasyonlar üzerinde etkisi so-nuçları etkileyebilecek, yandaş yaralanma, şok, transfüzyon sayısı, kolondaki hasarın derecesi vb. durumlar olmadan araştırılmıştır. Çalışmanın sonunda sağ ve sol kolon yaralanmalarının her iki kolon arasındaki anatomik, fizyolojik ve bakteriyolojik farka rağmen mortalite ve komplikasyon yönünden anlamlı bir farklılık göstermedikleri, diğer faktörlerin etkisini arttırmak veya azaltmak dışında travma ile operasyon arasında geçen sü¬renin tek başına fazla bir anlam taşımadığı, fekal kontaminasyonun derecesininse, özellikle enfeksiyonla ilgili komplikasyonların sıklığıyla yakın iliş¬kisi olduğu gözlemlendi. Sonuç olarak izole kolon yaralanmaları başta olmak üzere, cerrahın uygun olgularda primer onarım yapma kararım tek başına anatomik lokalizasyon veya sürenin etkilememesi gerektiği, fekal kontaminasyonun aşırı olmadığı olgularda ise enfeksiyonla ilgili komplikasyonlar yönünden preoperatif antibiotik uygu¬lanması, yeterli periton yıkanması, yeterli hemostaz ve yaranın sekonder iyileşmeye bırakılması gibi önlemler alınarak esnek davramlabileceği yargısına varıldı. Sivil yaralanmalarda primer onarımın uygun olgularda daha sık kullanıl-maya çalışılmasının yararları üzerinde duruldu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9671
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013484.pdf
  Until 2099-12-31
8.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons