Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/965
Title: Biyofilm üreten Saccharomyces cerevisiae suşlarının biyofilm üretme kapasitelerinin farklı pH, sıcaklık ve tuz konsantrasyonlarında incelenmesi
Other Titles: Investigation of biofilm production capasities of biofilm production of Saccharomyces cerevisiae by different pH, temperature and salt concentration
Authors: Korukluoğlu, Mihriban
Koçakoğlu, Selen
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Saccharomyces cerevisiae
Biyofilm
Tuz
pH
Sıcaklık
Saccharomyces cerevisiae
Biofilm
pH
Salt
Temperature
Issue Date: 4-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçakoğlu S. (2018) Biyofilm üreten Saccharomyces cerevisiae suşlarının biyofilm üretme kapasitelerinin farklı pH, sıcaklık ve tuz konsantrasyonlarında incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 5 adet Saccharomyces cerevisiae suşunun farklı pH, sıcaklık, tuz, potasyum sorbat ve gliserin konsantrasyonlarında biyofilm üretme kapasitesindeki değişikliklerin tüp yöntemi ve 96 kuyucuklu plaka yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Malt Ekstrakt sıvı besiyerinin pH değeri 5,0 ve 6,5'a ayarlanmıştır. Bu işlemin ardından sıvı besiyerine, ayrı olarak farklı oranlarda NaCI (%0, %1,5, %3,5, %5 ve %10), potasyum sorbat (100, 500, 1000mg/L) ve gliserin (%1 ve %5) ilave edilmiştir. Takiben 5 farklı Saccharomyces cerevisiae suşu her bir besiyerine inokule edildikten sonra sırasıyla 30 ve 40°C'de değişimlerini gözlemek üzere 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Sonuç olarak, 30°C'de biyofilm üretiminin en yüksek seviyede olduğu ancak sıcaklığın 40°C'ye ulaşmasıyla birlikte biyofilm oluşum miktarında bir azalış olduğu tespit edilmiştir. Tuz, potasyum sorbat ve gliserin miktarındaki artış Saccharomyces cerevisiae suşlarının biyofilm üretme kapasitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Suşların en yüksek biyofilm oluşturduğu ortam koşullarının pH 5,0 ve 30°C sıcaklıkta olduğu gözlemlenmiştir. pH değerlerinin farklı olması suşlara göre biyofilm oluşumunda değişim göstermesine karşın genel olarak önemli değişime yol açmadığı görülmüştür.
In this study, it was aimed to investigate the changes in the biofilm production capacity of five Saccharomyces cerevisiae strains at different pH, temperature, salt, potassium sorbate and glycerine concentrations by tube method and 96 well plate method. For this purpose, the pH value of Malt Extract liquid medium was adjusted to 5,0 and 6,5. Following this process, NaCl (0%, 1,5%, 3,5%, 5% and 10%), potassium sorbate (100, 500, 1000 mg/L) and glycerine (1% and%5) of varying concentration separately were added. Subsequently, five Saccharomyces cerevisiae strains were inoculated into each medium and incubated for 24 hours to observe changes at 30 and 40°C. As a result, biofilm production was highest at 30°C, but a decrease in the amount of biofilm formation was found when the temperature reached 40°C. The increase in the amount of salt, potassium sorbate and glycerin has adversely affected the biofilm production capacity of Saccharomyces cerevisiae strains. It has been observed that the environmental conditions at which strains produce the highest biofilm are pH 5,0 and temperature 30°C. Although the pH values differed according to the strains in the biofilm formation, it did not cause significant changes in general.
URI: http://hdl.handle.net/11452/965
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
540363.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons