Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9642
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYücel, Ahmet Ali-
dc.contributor.authorErmerak, Başak Can-
dc.date.accessioned2020-03-02T11:32:19Z-
dc.date.available2020-03-02T11:32:19Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationErmerak, B. C. (2017). Diyabetik retinopatisi olmayan pediyatrik tip 1 diabetes mellitus olgularında spektral domain optik koherens tomografisi bulgularının incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9642-
dc.description.abstractTip 1 diabet mellitus (DM), çocukluk çağında daha sık görülen kronik metabolik bir hastalıktır. Retinal nörodejenerasyon, koroidal vasküler değişiklikler ve sonuç olarak gelişen diyabetik retinopati (DR) bu hastalığın önemli komplikasyonlarındandır. Biz çalışmamızda; optik koherens tomografisi (OKT) yardımı ile pediyatrik Tip 1 DM hastalarında DR'nin göz ile görülebilen bulguları oluşmadan önce meydana geldiği varsayılan santral maküler kalınlık (SMK), peripapiller retinal sinir lifi tabakası (pRSLT), maküler ve peripapiller koroidal kalınlık değişikliklerini saptamayı; böylelikle hastalığın erken retinal tutulumunu ortaya çıkarmayı amaçladık. Ocak 2015–Nisan 2016 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Göz Hastalıkları Pediatrik Oftalmoloji polikliniğine başvuran Tip 1 DM'lu 103 çocuğun 206 gözü (yaş aralığı; 7-18 yıl) ile benzer yaş grubundaki sağlıklı 41 çocuğun 82 gözü; OKT ile ölçülen pRSLT kalınlığı, SMK, makular ve peripapiller koroidal kalınlıkları açısından karşılaştırıldı. Ortalama ve sekiz kadran (superior, superonazal, nazal, inferonazal, inferior, inferotemporal, temporal, superotemporal) pRSLT kalınlıkları Tip 1 DM grubunda kontrol grubuna göre daha ince saptanmakla birlikte sadece temporal kadranda istatistiksel olarak anlamlı incelme bulundu (p=0.032). Ortalama SMK açısından gruplar arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p=0.742). Subfoveal, nazal ve temporal kadran makular koroid kalınlıkları çalışma grubunda kontrol grubuna göre daha ince saptandı ancak istatistiksel olarak fark izlenmedi (p=0.835, p=0.305, p=0.054). Aynı sekiz kadran peripapiller koroid kalınlık ölçümleri çalışma grubunda kontrol grubuna göre her kadran için daha ince bulundu; superonazal, nazal, inferonazal, ve inferior kadranlarda istatistiksel olarak fark saptandı (p=0.010, p=0.020, p=0.019, p=0.018). Tip 1 DM hastaları için OKT'nin; tanıdan itibaren retinal nörodejenerasyon ve koroidal kalınlık değişikliklerinin erken saptanmasında yardımcı bir metod olabiliceğini düşünmekteyiz.tr_TR
dc.description.abstractType 1 Diabetes Mellitus (DM) is a chronic metabolic disease which is more common in pediatric population. Retinal neurodegeneration and choroidal vascular changes leading to diabetic retinopathy (DR) are the major complications of this disease. We designed our study in pediatric Type 1 DM patients without visible signs of DR, for evaluating central macular thickness (CMT), peripapillary retinal nerve fiber layer (pRNFL) thickness, macular and peripapillary choroidal thickness by optical coherence tomography (OCT), therefore defining the early stage retinal findings. Twohundredandsix eyes of 103 children with Type 1 DM (range:7-18 years of age) and 82 eyes of 41 healthy children who admitted to Uludag University Pediatric Ophthalmolgy Department between January 2015- April 2016 were included in this study. pRNFL, CMT, macular and peripapillary choroidal thickness measurements were compared between two groups. Eventhough average and eight sector (superior, superonasal, nasal, inferonasal, inferior, inferotemporal, temporal, superotemporal) pRNFL thickness measurements were thinner in the study group; only temporal sector value was statistically significant (p=0.032). We didnot detect any statistical significance between groups in terms of average CMT (p=0.742). Choroidal thickess values of subfoveal, nasal and temporal macula were thinner in the study group but no statistical significance was found (p=0.835, p=0.305, p=0.054). Peripapillary choroidal thickness measurements of eight sectors were also thinner in the study group; superonasal, nasal, inferonasal and inferior sector values were significantly different (p=0.010, p=0.020, p=0.019, p=0.018). We believe, OCT can be a useful modality for early stage retinal neurodegeneration and choroidal thickness changes of DM Type 1 patients.en_US
dc.format.extent55 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTip 1 diabetes mellitusen_US
dc.subjectOptik koherens tomografitr_TR
dc.subjectRetinal sinir lifi tabakasıtr_TR
dc.subjectKoroidal kalınlıktr_TR
dc.subjectType 1 diabetes mellitusen_US
dc.subjectOptical coherence tomographyen_US
dc.subjectRetinal nerve fiber layeren_US
dc.subjectChoroidal thicknessen_US
dc.titleDiyabetik retinopatisi olmayan pediyatrik tip 1 diabetes mellitus olgularında spektral domain optik koherens tomografisi bulgularının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of spectral domain optical coherence tomography findings in pediatric type 1 diabetes mellitus patients without diabetic retinopathyen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453948.pdf7.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons