Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9639
Title: Çocuklarda, abdominal solid organların US ölçümlerinin BT veya MR organ hacimleri ile korelasyonu ve gözlemciler arası uyumu
Other Titles: Sonographic measurements of abdominal solid organs in children: Interobserver agreement and correlation with organ volume on CT or MRI
Authors: Yazıcı, Zeynep
Toklu, Emrah
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Organ boyutu
Organ hacmi
Karın
Ultrasonografi
Çocuk
Organ size
Organ volume
Abdomen
Ultrasonography
Children
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toklu, E. (2017). Çocuklarda, abdominal solid organların US ölçümlerinin BT veya MR organ hacimleri ile korelasyonu ve gözlemciler arası uyumu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmanın amacı, çocuk hastalarda abdominal solid organların, BT veya MR'de hesaplanan organ hacimleri ile en yakın korelasyon gösteren sonografik ölçümlerini ve bunların gözlemciler arası uyumunu saptamaktı. Kasım 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında, birbirini takip eden 60 hastaya (yaşları 18 ve altında) karın hastalığı nedeniyle prospektif olarak abdominal BT veya MR görüntüleme ve US yapıldı. Çalışmaya sadece, görüntüleme tetkikleri arasında 10 günden fazla süre olmayan hastalar dahil edildi. İki gözlemci, birbirinden bağımsız olarak, önceden belirlenmiş listeye göre karaciğer, dalak ve böbreklerin US boyutlarını ölçtü. Bu iki gözlemcinin bulgularına kör diğer bir gözlemci, BT veya MR'de organların hacimlerini hesapladı. Sonografik ölçümlerin organ hacimleri ile korelasyonu, istatistiksel olarak Spearman korelasyon testi ile değerlendirildi. Gözlemciler arası uyumu değerlendirmek için sınıf içi korelasyon katsayısı (interclass correlation coefficient, ICC) kullanıldı. Karaciğer için, organ hacmi ile en iyi korelasyonu gösteren sonografik ölçümler; midklaviküler ve midaksiller boyutlar ile sağ lobun transvers boyutuydu (Spearman r = 0.83- 0.93 arasında, p<0.001). Dalak ve böbrekler için, longitüdinal ölçümler ile organ hacimleri arasında mükemmel bir korelasyon mevcuttu (Spearman r = 0.88- 0.94 arasında, p<0.001). Tüm bu sonografik ölçümler için gözlemciler arası uyum mükemmeldi (ICC range 0.87-0.98). Çalışmamızın sonuçları, pediatrik hastalarda, sonografik ölçümlerin abdominal organların boyutlarını iyi temsil ettiğini ve tekrar edilebilirliklerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu ölçümler rutin kullanım için kolay ve pratiktir.
In our study, we aimed to determine which sonographic measurements of the abdominal solid organs most closely correlate with organ volume as determined on CT or MRI and their interobserver agreement in pediatric patients. From November 2015 to December 2016, 60 consecutive pediatric patients (18 years old or less) prospectively underwent abdominal CT or MRI and sonography as part of an evaluation for abdominal disease. Only the patients whose examinations were performed within 10 days of each other were included in the study. Two independent observers measured sonographic dimensions of the liver, spleen and kidneys according to a predetermined checklist. Another observer who was blinded to the others' results calculated the organ volumes on CT or MRI. The sonographic measuremets were statistically correlated with organ volumes according to Spearman's rank correlation test. Interobserver variation in sonographic measurements was calculated by using an interclass correlation coefficient (ICC). The sonographic measurements that best correlated with organ volume for the liver were the midclavicular and midaxillary dimensions and the transverse dimension of the right lobe (Spearman r range from 0.83 to 0.93, p<0.001). For spleen and kidneys, there were excellent correlations between the longitudinal measurements and organ volume (Spearman r range from 0.88 to 0.94, p<0.001). There was an excellent interobserver agreement (ICC range 0.87-0.98) for all these sonographic measurements. In conclusion, the present study validates sonographic measurements as good indicators of abdominal organ size in pediatric patients and their reproducibility is high. They are easy and practical measurement methods for routine use.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9639
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453945.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons