Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9627
Title: Bazı sert çekirdekli meyvelerde modifiye atmosferde paketlemenin muhafaza süresi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of modified atmosphere ( MA ) packaging in some stone fruits on storage period
Authors: Türk, Rahmi
Özkurt, A.Sinan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ambalajlama
Bahçe bitkileri
Dayanıklılık
Sert çekirdekli meyveler
Packaging
Horticultural crops
Durability
Stone fruits
Issue Date: 1-Nov-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkurt, A. S. (1993). Bazı sert çekirdekli meyvelerde modifiye atmosferde paketlemenin muhafaza süresi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde 1992-1993 yıllarında yapılan bu çalışmada MA 'de paketlemenin bazı sert çekirdekli meyve türlerinde muhafaza süresi üzerine etkileri belirlenmiştir. J.H.Hale şeftali çeşidi, Stanley erik çeşidi ve Early Burlat kiraz çeşidi PE (35u0, PP (12u) ve PVC (80u) ile ambalajlanarak 0±0.5 °C ve %90-95 oransal nemde muhafazaya alınmışlardır. Ayrıca MA* de paketleme, hasat sonrası tat ve kalitenin iyi bir şekilde korunmasını sağlamıştır. Ambalaj içerisinde, ürünlerin solunumu sonucunda 02 oranı azalarak C02 oranı yükselmiştir. Böylece ambalaj içi atmosferik bileşim dengelenerek dışarıdan hiç bir müdahale olmadan MA ortamı sağlanmıştır. J.H. Hale şeftali çeşidinde PVC ile ambalajlama sayesinde ürünler 6 haftaya kadar başarılı bir şekilde muhafaza edilmiştir. Stanley erik çeşidinde ise, PP ile ambalajlanan meyvelerde 6-7 haftalık muhafaza süresi elde edilmiş ve ürünler dalından koptuğu andaki tazeliğe yakın bir şekilde muhafaza edilmiştir. Early Burlat kiraz çeşidinde ise en iyi sonuç PE ile ambalajlanan ürünlerden elde edilmiştir. PE ile ambalajlama ile muhafaza süresi 4-5 haftaya kadar uzatılmış ve tat ve kalite korunmuştur.
This study was conducted at the Department of Horticulture Faculty of Agriculture in Uludağ- University in 1992-1993. The effects of modified atmosphere packaging on the storage periods of some stone fruit species were determined in the study. Peach cv. J.H. Hale , plum cv. Stanley and sweet cherry cv, Early Burlat were taken into storage at 0±0.5 °C and 90-95% RH by packaging with PE (35 p), PP (12 p) and PVC (80 p). Moreover; unpackaged control fruits were included in the trial. 02 ratio in the package was decreased, and C02 ratio increased as a result of respiration of the products, thus atmospheric combination in the was balanced and the MA environment was established without any external interference. The products were succesfully stored up to 6 weeks,thanks to the packaging with PVC in peach cv. J.H. Hale. With plumcv. Stanley, a storage period of 6-7 weeks was achieved in PP packaged fruits and the products were stored near to the picking -freshness.The best results in sweet cherry cultivar Early Burlat was obtained from the products packaged with PE. The storage period was extented up to 4-5 weeks retaining their taste and guality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9627
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033806.pdf
  Until 2099-12-31
9.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons