Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9619
Title: Motorlu taşıtlarda kabin içi ve dışındaki gürültünün sayısal akustik analiz yöntemleri ile incelenmesi "ekzos sistemleri"
Other Titles: Examination of the noise inside and outside the cabin by numerical acoustic analysis methods in motor vehicles "exos systems"
Authors: Emel, Erdal
Kurt, Recep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Akustik
Egzoz sistemleri
Motorlu taşıtlar
Acoustic
Exhaust systems
Motor vehicles
Issue Date: Jul-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, R. (1993). Motorlu taşıtlarda kabin içi ve dışındaki gürültünün sayısal akustik analiz yöntemleri ile incelenmesi "ekzos sistemleri". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, otomobil ekzos sistemlerinin akustik davranışı, gürültü düzeyini azaltmak amacıyla aktif ve pasif gürültü kontrol yöntemleri açısından araştırılmıştır. Pasif kontrolün etkilerini ölçmek için dört terminalli akustik iletim devresinden türetilen iletim kaybı yöntemi kullanılmış olup, devredeki dört akustik kutup sabiti, susturucuların sonlu ve sınır elemanlar modelleri yardımıyla elde edilmiştir. İletim kaybı karakteristikleri, değişik kesitli ve üç boyutlu geometrilerde incelenmiştir. Diğer taraftan aktif gürültü kontrolü, rijit, yan sonsuz dikdörtgen kesitli borularda hem düzlem dalga modu hem de yüksek dereceden modları kontrol etmek için incelenmiştir. Boru içindeki kontrol kaynağı genliğini hesaplamak için kapalı formdaki analitik akustik denklemler çözülmüştür. Sayısal sınır elemanlar yöntemi kullanılarak da doğrulanan teorik yaklaşımın sonuçları, bir kontrol kaynağı kullanarak sadece bir akustik modun kontrol edilebileceğini göstermiştir.
In this work, the acoustic behaviour of the car exhaust systems have been studied. To reduce the level of noise, active and passive noise control methods have been investigated. To measure the effect of passive control, transmission loss method have been used by forming an equivalent acoustic four-terminal transmission network. Acoustic four-pole constants for the network are obtained through finite and boundary element modeling of the mufflers. Various cross sectional geometries have been investigated for transmission loss characteristics. On the other hand, active noise cancellation method has also been studied to control the plane wave as well as the high order modes in rigid walled, semi infinite rectangular cross sectional waveguides. A closed form analytical approach has been applied to determine the amplitude of the secondary control source output within the waveguide. The results of the analytical approach have been verified by numerical boundary element method and showed that using single control source output, only one acoustic mode can be effectively cancelled.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9619
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029090.pdf
  Until 2099-12-31
2.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons