Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9611
Başlık: Nümizmatik ve epigrafik kaynakların ışığında Roma İmparatorluk Dönemi'nde Bithynia'nın sosyo-ekonomik durumu (Augustus'tan Diokletianus'a kadar)
Diğer Başlıklar: The socio-economic situation of Bithynia during the Roman Imperial Period in light of numismatic and epigraphic sources (from Augustus to Diokletianus)
Yazarlar: Oğuzoğlu, Yusuf
Doğancı, Kamil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bithynia
Socio-economic situation
Sosyoekonomik durum
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Doğancı, K. (2001). Nümizmatik ve epigrafik kaynakların ışığında Roma İmparatorluk Dönemi'nde Bithynia'nın sosyo-ekonomik durumu (Augustus'tan Diokletianus'a kadar). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9611
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109004.pdf9.47 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons