Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9607
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaradağ, Mehmet-
dc.contributor.authorDurak, Ömer-
dc.date.accessioned2020-03-02T10:28:31Z-
dc.date.available2020-03-02T10:28:31Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.citationDurak, Ö. (1996). Farelerde granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör ve kalsitriol uygulanması ile elde edilen makrofaj aktivasyonunun BCG immünizasyonuna olan etkisi . Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9607-
dc.description.abstractİmmün yetmezlik varlığında tüberkülozun seyrindeki farklılığın temel nedeni T helper hücrelerinin fonksiyonel kusuru sonucu sitokin salınımındaki yetersizliktir. Bu koşullarda makrofaj cevabı oluşmamaktadır. Bir çok araştırmacı sitokin replasmanı ile AIDS’teki immun defektin kapatılması ile ilgilenmektedir. Biz de invitro koşullarda makrofaj aktivasyonunun elde edilip edilemeyeceğini izlemeyi amaçladık. Ayrıca reenfeksiyon tipi tüberküloz modelinde aktive olmuş makrofajlann tüberküloz basiline ait antijenleri lenfositlere tanıtıma devam edip etmediği hakkında klasik bir bilgi mevcut değildir. Çalışmamızda aslında nonspesifik bir reaksiyon olan makrofaj aktivasyonunun BCG immünizasyonuna engel olup olmadığım sınadık. 40 adet Balb/c ırkından fare üzerinde yaptığımız çalışmada, makrofaj aktivasyonunun en önemli sitokini olan gama interferonunun hücre içi habercisi olduğu düşünülen kalsitriolü ve yine makrofaj aktivasyonunda ikinci derecede önemili sitokin olarak kabul edilen granülosit - makrofaj koloni stimülan faktörü kullandık. Deney hayvanlan yüksek, orta ve düşük doz sitokin uygulanan 3 adet çalışma ve bir adette kontrol grubu olmak üzere toplam 4 eşit gruba rastgele ayrıldı. Çalışma gruplarına sırasıyla granülosit - makrofaj koloni stimülan faktör (80 mcg/kg/gün, 40 mcg/kg/gün, 10 mcg/kg/gün) ve kalsitriol (0.8 mcg/kg/gün, 0.4 mcg/kg/gün, 0.1 mcg/kg/gün) uyguladık. Bu şekilde geçici makrofaj aktivasyonu elde etmeyi amaçladık. Birinci haftanın sonunda her grubu ikiye ayırarak yanm ve tam doz BCG immünizasyonu (0.05mg ve 0.025mg) yaptık. Altı hafta sonra immünitenin oluşup oluşmadığım PPD reaksiyonu ile tetkik ettik. Yapılan ölçümler sonucunda BCG doz farklığının veya sitokin uygulamasının gruplar arasında farklılığa neden olmadığı tespit edildi.tr_TR
dc.description.sponsorshipSandoz Ürünleri A. Ş.tr_TR
dc.format.extent50 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGranülosit makrofaj koloni stimülan faktörtr_TR
dc.subjectGranulocyte macrophage colony stimulating factoren_US
dc.subjectKalsitrioltr_TR
dc.subjectCalcitriolen_US
dc.subjectMakrofaj aktivasyonutr_TR
dc.subjectMacrophage activationen_US
dc.subjectMycobacterium bovistr_TR
dc.titleFarelerde granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör ve kalsitriol uygulanması ile elde edilen makrofaj aktivasyonunun BCG immünizasyonuna olan etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of macrophage activation on BCG immunization by administration of granulocyte-macrophage colony stimulating factor and calcitriol in miceen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
049198.pdf
  Until 2099-12-31
4.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons