Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9606
Başlık: Over tümörleri ve endometrial karsinomlarda c-erbB-2 onkoproteinin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Immunohistochemical evaluation of c-erbB-2 oncoprotein in ovarian tumors and endometrial carcinomas
Yazarlar: Bayer, Sibel Altınok
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Endometrial neoplasms
Endometrial neoplazmlar
Onkojen proteinleri
Oncogene proteins
Over neoplazmları
Ovarian neoplasms
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bayer, S. A. (1996). Over tümörleri ve endometrial karsinomlarda c-erbB-2 onkoproteinin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: İnsanlarda görülen çeşitli malign tümörlerde onkogen ve büyüme faktörlerinin overexpressioniarının tümörün prognozu ile ilişkisi gösterilmiştİr.C-erbB-2 onkoproteinin endometrium ve över karsinomalarında çeşitli yöntemlerle gösterilmiş, prognostik önemi vurgulanmıştır.Bu çalışmalardan yola çıkarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi arşivinde bulunanan 103 över tümörü, 31 endometrial karsinoma olgusunda c-erbB-2 onkoproteini immunohistokimyasal olarak araştırıldı.C-erbB-2 onkoproteini ile immunohistokimyasal boyanma sonuçlarını tümörlerin tipleri, histopatolojik özellikleri ile karşılaştırıldı.Bu konuda çalışan yazarların c-erB-2'nin overexpressionunun endometrium ve över kanserlerinde sağ kalım süresi göstericisi olarak prognostik değeri olduğu düşüncesine katılmaktayız. Yazarların "c-erbB-2 onkoproteinin dişi üreme sistemi kanserlerinde hastaların takib ve tedavilerinde prognostik işaretleyici olarak kabul edilmesi için daha ileri yöntemlerle, daha geniş sayıda hastayı kapsayan, uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır" düşüncesini paylaşmaktayız.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9606
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
048943.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.22 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons