Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9606
Title: Over tümörleri ve endometrial karsinomlarda c-erbB-2 onkoproteinin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Immunohistochemical evaluation of c-erbB-2 oncoprotein in ovarian tumors and endometrial carcinomas
Authors: Bayer, Sibel Altınok
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Endometrial neoplasms
Endometrial neoplazmlar
Onkojen proteinleri
Oncogene proteins
Over neoplazmları
Ovarian neoplasms
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayer, S. A. (1996). Over tümörleri ve endometrial karsinomlarda c-erbB-2 onkoproteinin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İnsanlarda görülen çeşitli malign tümörlerde onkogen ve büyüme faktörlerinin overexpressioniarının tümörün prognozu ile ilişkisi gösterilmiştİr.C-erbB-2 onkoproteinin endometrium ve över karsinomalarında çeşitli yöntemlerle gösterilmiş, prognostik önemi vurgulanmıştır.Bu çalışmalardan yola çıkarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi arşivinde bulunanan 103 över tümörü, 31 endometrial karsinoma olgusunda c-erbB-2 onkoproteini immunohistokimyasal olarak araştırıldı.C-erbB-2 onkoproteini ile immunohistokimyasal boyanma sonuçlarını tümörlerin tipleri, histopatolojik özellikleri ile karşılaştırıldı.Bu konuda çalışan yazarların c-erB-2'nin overexpressionunun endometrium ve över kanserlerinde sağ kalım süresi göstericisi olarak prognostik değeri olduğu düşüncesine katılmaktayız. Yazarların "c-erbB-2 onkoproteinin dişi üreme sistemi kanserlerinde hastaların takib ve tedavilerinde prognostik işaretleyici olarak kabul edilmesi için daha ileri yöntemlerle, daha geniş sayıda hastayı kapsayan, uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır" düşüncesini paylaşmaktayız.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9606
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048943.pdf
  Until 2099-12-31
6.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons