Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9605
Title: Hentbolcularda, voleybolcularda ve basketbolcularda sıçrama, çabukluk, kol kuvveti ve genel dayanıklılık özelliklerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of jump, quickness, arm strength and overall endurance features in handball players, valeyball players and basketball players
Authors: Küçükoğlu, Selçuk
Akça, Aygül A.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Hentbol
Voleybol
Basketbol
Sıçrama
Çabukluk
Kol kuvveti
Genel dayanıklılık
Basketbolcular
Fiziksel dayanıklılık
Hentbol oyuncuları
Voleybolcular
Çabuk kuvvet
Basketball players
Physical endurance
Handball players
Jump
Volleyball players
Explosive power
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akça, A. A. (1993). Hentbolcularda, voleybolcularda ve basketbolcularda sıçrama, çabukluk, kol kuvveti ve genel dayanıklılık özelliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Hentbol, voleybol ve basketbol gibi sportif oyunların genel kapsamını oluşturan ve sportif performansı etkileyen çeşitli faktörlerden olan sıçrama, çabukluk, kol kuvveti ve genel dayanıklılık özelliklerinin branşlar arası karşılaştırılması 39 bayan ve 39 erkek sporcuda araştırıldı. Her branşta 13 bayan 13 erkek denek testlere gönüllü olarak kati İdi. Deneklerin sıçrama., çabukluk 5 kol kuvveti ve genel dayanıklılık özelliklerini saptayabilmek için şu testler yaptırıldı s Sıçrama özellikleri ; durarak uzun atlama ve dikey sıçrama testi ile, çabukluk özelliği 5 10 x 5 metre mekik koşu testiyle, kol kuvveti ; barda statik kol çekme, barda dinamik kol çekme (sadece erkekler için) testi ile, genel dayanıklılık özelliği ise, Cooper ve Harward Step-Up testi ile ölçüldü. Elde edilen veriler " t " testine göre değerlen dirildi.Bu testler sonucunda sıçramanın özelliklerinden birini ölçen, dikey sıçrama testinde bayanlarda istatistiksel olarak voleybolcuların, basketbolculardan (p < 0.001) ve hentbolculardan (p < 0.001), basketbolcular in da hentbolculardan (p < 0.01), erkeklerde ise voleybolcuların hentbolculardan (p < 0.05) daha iyi değerlere sahip olduğunu saptadık. Durarak usun atlama testinde ise bayanlarda branşlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir -fark bulunmazken (p > 0.05), erkeklerde hentbolcular in (p < 0.01) ve voley bolcuların (p < 0.05), basketbolculardan daha iyi değerlere sahip olduğunu saptadık. Çabukluğun test edildiği 10 x 5 metre mekik koşusunda ise bayanlarda yalnızca voleybolcuların hentbolculara oranla istatistiksel olarak daha iyi değerlere sahip olduğunu belirledik (p < 0.05). Erkeklerde ise branşlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir -fark bulamadık (p > 0.05). Kol kuvveti bayanlarda barda statik kol çekme testi ile belirlendi. Buna göre branşlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı 0.05). Erkeklerde ise kol kuvveti barda statik ve dinamik kol çekme testleriyle belirlendi. Erkeklerde de bayanlarda olduğu gibi kol kuvvetinde bu testler sonucunda branşlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi Cp > 0.05).Genel dayanıklılığın test edildiği Cooper ve Harward Step-Up testlerinde ise bayanlarda ve erkeklerde istatistiksel alarak anlamlı bir -fark bulunmadı (p > 0.05). Sonuç olarak, ölçülen parametreler içinde sıçrama ve çabukluk özellikleri branşlar arasında -farklılık göstermiştir. Diğer parametrelerin ölçümü için kullanılan testlerde branşlar arasında bir farklılık görülmemiştir » Bu branşların özelliklerinin ve müsabaka sürelerinin yakın olması sporcuların sıçrama ve çabukluk özellikleri dışında diğer özelliklerinin benzerliğini ortaya koymaktır. Yetenek seçiminde sıçrama ve çabukluk özelliklerinin sporcuların bu branşlara ayrılmada bir ölçü olabileceği vurgulanabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9605
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031169.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons