Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9604
Title: Bursa il merkezine yakın çevre yumurtacı ve broyler işletmelerinde farklı genotiplerin üretim parametreleri ve ekonomik verimlilik
Other Titles: Production parameters and economic efficiency of different genotypes in the surroundings and broiler enterprises near Bursa city center
Authors: Uludağ, Nevzat
Petek, Metin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Broyler
Genotype
Genotip
İşletmeler
Yumurtacı
Ekonomi
Enterprises
Layer
Broiler
Economy
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Petek, M. (1996). Bursa il merkezine yakın çevre yumurtacı ve broyler işletmelerinde farklı genotiplerin üretim parametreleri ve ekonomik verimlilik. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bursa ili ve yakın çevresi yumurta ve broyler üretim işletmelerinde genotiplerin teknik ve ekonomik verimliliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada işletmelerin ortalama büyüklükleri; İsa Brown, Hisex Brown, Shaver Brovvn, Lolıman LSL ve Babcock BV 300 genotiplerinin yetiştirildiği 14 yumurtacı işletmede 10 679, Avian Farm, Hybro, Ross ve Cobb 500 genotiplerinin yetiştirildiği 15 broyler işletmesinde 10 568 bulunmuştur. Kahverengi ve beyaz yumurtacı işletme grupları genelinde; % 5 verime ulaşım yaşları sırasıyla; 144.3 ve 144.6 gün, % 50 verime ulaşım yaşları sırasıyla 158.2 ve 155.0 gün; 72 haftalık yaşa kadar; tavuk-kümes yumurta verimleri sırasıyla; % 73.20 ve 72.56; tavuk başına tavuk-gün sayısal yumurta verimleri yine sırasıyla; 279.8 ve 276.6 adet hesaplanmıştır. Genotip gruplarında incelenen yumurta verim ortalamaları arası farklar önemli bulunmuştur (P < 0.01). Kahverengi ve beyaz yumurtacı genotiplerde 20 haftalık yaşa kadar piliç başına yem tüketimleri sırasıyla; 8.59 ve 8.17 kg bulunmuştur. Bunların 21-72 haftalık yumurtlama döneminde; tavuk başına tavuk-kümes yem tüketimleri 42.52 ve 40.81 kg; günde tavuk başına tavuk-gün yem tüketimleri 124.5 ve 120.3 gram; kilogram yumurta üretimi için tüketilen yem miktarları 2.56 ve 2.57 kg bulunmuştur. Bu gruplar genelinde ölüm oranları, büyütme döneminde sırasıyla; % 2.90 ve 4.08, yumurtlama döneminde % 11.67 ve 12.65 hesaplanmıştır. Genotip gruplarının tavuk başına günde ve yılda yem tüketim ortalamaları arası farklar istatistik düzeyde önemsiz, kilogram yumurta üretimi için yem tüketim ortalamaları ve ölüm oranları arası farklar ise önemli bulunmuştur (P < 0.05). Broyler üretim işletmelerinde; yılda üretim-dönem sayısı 5.6; ortalama kesim yaşı 44.7 gün; kesimde ulaşılan canlı ağırlık ortalaması 1 808 gram; piliç başına ortalama yem tüketimi 3.73 kg; yemden yararlanma 2.07 hesaplanmıştır. Sürüde ortalama ölüm % 8.86 ve büyüme verimlilikindeksi 180.28 bulunmuştur. Genotiplerde dönemlere göre canlı ağırlıklar! arası (P<0.01) ve ölüm oranlan arası farklar önemli bulunmuştur (P < 0.05). Ekonomik verimliliği belirlemede büyük ağırlığı olan yemin toplam giderlerdeki payı kahverengi ve beyaz yumurtacı işletmeler genelinde sırasıyla; % 68.83 ve 65.47 bulunmuştur. Bu işletme gruplarında fayda/masraf oranları yine sırasıyla; 1.20 ve 1.22 hesaplanmıştır. Sroyler işletmelerinde de yem en büyük gider payını oluşturmuştur. Sözleşmeli ve sözleşmesiz üretim yapan işletmeler genelinde fayda/masraf oranları sırasıyla; 1.24 ve 1.16 bulunmuştur.
This study was made to determine the technical and economic effıciencies of layer and broilet genotypes at cottitnercial poültry enterprises of Bursa province and near district. İn this study, the average capacity of 14 layer enterprises was found 10 679 pullets which were groupped as İsa Brown, Hisex Brown, Shaver Brown, Lohman LSL and Babcock BV 300 layer genotypes. The same figüre was 10 568 broilers for 15 enterprises which were groupped as, Avian Farm, Hybro, Ross and Cobb 500 genotypes. The average production ages of brown and white egg layer genotypes were found; 144.3 and 144.6 days for 5 percent egg productions; 158.2 and 155.0 days for 50 percent egg productions, respectively. The average eğg production of above groups were found 73.20 and 72.56 per cents for hen housed layers. The additive egg numbers produced up to 72 vveeks of ages by layer groups per hen were found 279.8 and 276.6 for hen-day, respectively. Tirese differences were found signifıcant (P < 0.01). Tire average feed consumption per hen of brown and white layer genotypes were found 8.59 and 8.17 kg for grovving periods, 42.52 and 40.81 kg for laying period, hen housed. The daily feed consumptions per hen of groups were found 124.5 and 120.3 gram for hen day respectively. The observed differences in groups were not statistically signifıcant. Tire feed consumed per kg eggs in groups, betvveen 21 and 72 vveeks of ages, were 2.56 and 2.57 kg, respectively. The differences of genotype groups average were found signifıcant (P < 0.05) The average percentage of mortalities in groups were found 2.90 and 4.08 for grovving periods and 11.67 and 12.65 for laying periods, respectively. The differences between above averages were found significant (P<0.05). The average number of production cycles in broiler enterprises per year was found 5.6. The averages per bird calculated were 3.73 kg total feed consuption in 44.7 days of age for 1 808 gram live weight gain with 2.07 feed conversion ratio. Tire average percentage of nıortality was 8.86 with 180.28 index of growing efficiency in ali enterprises studied. The differences of live vveights (P<0.01) and tnortality averages in cycles were found significant (P<0.05). The average fıgures for economic efficiency of production in this study were 68.83 and 65.47 per çent for feed costs in total inputs with output-input ratios of 1.20 and 1.22 for brown and white egg producing genotypes, respectively. Tire cost of feed in total inputs of broiler production was also heighest, with 1.24 and 1.16 output-İnput ratios in contracted and private enterprices.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9604
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048771.pdf4.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons