Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9599
Title: Soğuk bir akışkan yatakta bazı geometrik ve hidrodinamik parametrelerin akışkan yatakta davranışına etkilerinin deneysel olarak incelenmesi
Other Titles: Experimental investigation of the effects of some geometric and hydrodynamic parameters on fluid bed behavior in a cold fluid bed
Authors: Sürmen, Ali
Turşucular, Mehmet Ersel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Akışkan yatak
Akışkan yataklı yakıcılar
Fluidized bed
Fluidized bed combustors
Issue Date: 18-Mar-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turşucular, M. E. (1994). Soğuk bir akışkan yatakta bazı geometrik ve hidrodinamik parametrelerin akışkan yatakta davranışına etkilerinin deneysel olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, iç çapı 12 cm yüksekliği 200 cm olarak dizayn edilmiş akışkan yatak ortamında soğuk olarak kum, kum-kömür karışımının oluşturduğu farklı sabit yatak yüksekliklerinde, yatak malzemesinin dinamik özellikleri ve bilhassa sıcak deneylere veri olabilecek malzeme davranışları incelenmiştir. Yatak malzemesinin yatak içinde dağılımı, ısı transferi ve parçalanmayı etkilemesi bakımından kum ve kömür taneciklerinin yüzeye çarpma frekansı ile çarpma açılarının tespiti üzerinde çalışılmış, bu özelliklerin sabit yatak yüksekliği ve tane büyüklüğüne bağlı olarak değişimi incelenmiştir. İncelenemeyen ancak önemli bazı konular da ilerideki çalışmalar için tavsiye olarak sunulmuştur.
In this study, dynamic properties of fluidized bed materials (i.e. coal and sand) and especially material behaviours that could be used as data for experiments in combustive medium were investigated for different constant bed heights formed by cold sand or mixture of sand and coal. The experiments are carried out in a metal pipe of, representing fluidized bed, 0İ2 cm and of a 200 cm height. Main distribution of bed material in radial and axial direction, impact-on-surface frequency of sand and coal particles, regarding to heat transfer and breaking into pieces, and variation of these properties with constant bed height and particulate diameter are investigated. Some important subjects which couldn't be experimantally undertaken are recommended for future studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9599
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029085.pdf
  Until 2099-12-31
3.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons