Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9594
Title: Yaşlıların din eğitimi ve öğretimi açısından problem ve beklentileri -Huzurevi yaşlıları üzerine yapılmış bir araştırma
Other Titles: Problems and expectations of old people in terms of religious education (a case study on the old people living in rest home)
Authors: Ay, Mehmet Emin
Kalem, Mehmet Ruhi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yaşlılık
Beklenti
Hayat boyu öğrenim
Huzurevleri
Oldness
Expectation
Rest home for old people
Lifelong education
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalem, M. R. (2006). Yaşlıların din eğitimi ve öğretimi açısından problem ve beklentileri -Huzurevi yaşlıları üzerine yapılmış bir araştırma-. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hayat boyu eğitim anlayışının ön plana çıktığı çağımızda, konuya hayat boyu din eğitimi açısından baktığımızda, bireyin her gelişim aşamasının din eğitimi açısından önemli olduğu söylenebilir. Genellikle çocukluk ve gençlik dönemi, dini inançlar, tutumlar ve değerlerin benimsendiği ve elde edildiği bir zaman dilimidir. Genç ve orta yetişkinlik dönemi ise bu inanç, tutum ve değerlerin geliştirildiği ve kuvvetlendirildiği bir dönemdir. İleri yetişkinlik yani yaşlılık dönemi de dinin birey üzerindeki sonuçlarının en yoğun olarak görüldüğü bir dönemdir. Dini değerlerin aktarılmadığı ve benimsenmediği bir gençlik dönemini, genellikle bilgisiz bir orta yaş izlemektedir. Onun ardından da anlamsız, bomboş bir yaşlılık gelmektedir. Bu yüzden din eğitimi sırf çocukluk ve gençliğin ilk yıllarında gerçekleşmesi gereken bir süreç değil, yaşlılığı da içine alan geniş bir süreç olması gerekmektedir. İslam dini öğrenebilir konumda olan herkese bilginin ulaştırılması ve dinin tebliğ edilmesi prensibini benimsemiştir. Bu açıdan İslam inancına göre eğitim, beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olarak değerlendirilir. Yaşlı bireylerin değişime ayak uydurmada zorlandıkları gerekçesiyle onların eğitim etkinliklerine katılmalarının engellenmesi ve onların eğitim konusunda motive edilmemesinin hiç de tasvip edilecek bir tarafı bulunmamaktadır. Yaşlılara verilecek din eğitimi onların inançlarını yüceltip zenginleştireceği için, geride kalan ömürlerinin az olmasının bir dezavantaj olduğunu söylemek mümkün değildir. Yaşlılık döneminde din eğitimi, ileri yaşlardaki insanlar için gelişme ve olgunluk sağlama konusunda motivasyon temin eder. Din, bireylere dünya ve ahiret dengesini sağlamada yardımcı olduğu için, yaşlıların karşılaştıkları sorunlar karşısında, destek, teselli ve uzlaşma fırsatı verir.
In our age which concept of lifelong education became very important, it can be suggested that individuals’ every stage of development is significant. Childhood and adolescence are considered as periods that religious believes, attitudes and values are acquired and accepted. Youth and early maturity, however, are periods in which these believes, attitudes and values are developed and strengthened. As for late maturity, old age, it is the period that effects of religion were intensively observed. Adolescence in which religious values aren’t acquired and accepted is followed by an ignorant early maturity and, then, meaningless and blank oldness. Therefore, religious education must be considered as a extensive process including oldness, not something should be implemented just early years of childhood or adolescence. Islam accepted the principle that the knowledge should be communicated to every individual eligible for education. According to Islam, education is a process continues from cradle to grave. There is no sensible reason for not motivating old people and preventing them from participating in education activities, on the grounds of that they can not keep in step with changes. It is can not be claim that their short lifetime is a disadvantage. For religious education would transfigure into their faiths and enrich them. Religion helps human balance between this world and hereafter, so that it gives old people support, relief and peace against the problem they may encounter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9594
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187504.pdf777.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons