Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9593
Başlık: Benzenin sıçan (rat rattus norvegigus-swiss albino) karaciğer ve böbrek dokusu adenozin deaminaz aktivitesi üzerine etkisi
Diğer Başlıklar: The Effect of benzene on adenosine deaminase activity in liver and kidney of rats (rat rattus norvegigus-swiss albinos)
Yazarlar: Dere, Egemen
Turhan, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Benzen
Adenozin deaminaz
Rat
Benzene
Adenosine deaminase
Yayın Tarihi: 16-Tem-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Turhan, A. (2003). Benzenin sıçan (rat rattus norvegigus-swiss albino) karaciğer ve böbrek dokusu adenozin deaminaz aktivitesi üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada endüstride yaygın olarak kullanılan, toksik ve karsinojenik bir ajan olarak bilinen benzenin (100 mg.kg'1) dozu Swiss albino Rcıt Rallııs norvegigus sıçanlarına intraperitonal olarak uygulanarak 0, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 saat sonra hayvanların karaciğer ve böbreklerinde adenozin deaminaz aktivitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Benzen, karaciğer adenozin deaminaz aktivitesinde 16 ve 32 saat sonra 0.05 olasılık düzeyinde önemli bulunan inhibisyonlar oluştururken, diğer saatlerde önemli bir inhibisyon yada aktivasyon oluşturmamıştır. Böbreklerde ise adenozin deaminaz aktivitesinde önemli bir değişiklik görülmemiştir. Böbrek adenozinin deaminaz aklivitesinin serum fizyolojik kontrolle sürekli bir paralellik içinde olduğu gözlenmiştir.
In this study, 100 mg/kg dose of benzene which is used commonly in industry and known as a toxic and carcinogenic agent was administered to the Swiss albino Rat Rattus ttovegigus rats by intraperitonally injection and have been investigated on adenosine deaminase activity in the liver and kidney of rats after 0, 2, 4, 8, 16, 32 and 64 hours later. While Benzene formed significant inhibitions at the level of 0.05 probablity in the activity of liver Adenosine Deaminase after 16 and 32 hours, it did not formed any important activity or inhibition in the rest of time. It was not seen any variation in the activity of Adenosine Deaminase in Kidneys. On the other hand it was observed that the Adenosine Deaminase activity showed similar patterns with the serum physiologic.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9593
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
139937.pdf
  A kadar 2099-12-31
15.5 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons