Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9590
Title: Ağır preeklamptik gebelerde uygulanan MgSO4 tedavisinin anne ve kordon kanında kalsiyum homeostazisi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of MgSO4 treatment applied on severe preeclamptic pregnant women on calcium homeostasis in mother and cord blood
Authors: Küçükerdoğan, İsmail Bayram
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Fosfatlar
Gebelik
Kalsitonin
Kalsiyum
Magnezyum sülfat
Preeklampsi
Phosphates
Pregnancy
Calcitonin
Calcium
Magnesium sulfate
Pre-eclampsia
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçükerdoğan, İ. B. (1994). Ağır preeklamptik gebelerde uygulanan MgSO4 tedavisinin anne ve kordon kanında kalsiyum homeostazisi üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada 4.5 g iv yavaş enjeksiyon izleyerek 2g/st ile iv infüzyonla MgS04 tedavisi uygulanan 19 ağır preeklamp- tik olguda ve bu olguların umblikal venlerinde kalsiyum ve kalsiyum metabolizmasını etkileyen maddelerden magnezyum, fosfor ve parathormonun değişimi incelenmiştir. Onüç normal gebeden oluşan kontrol grubuyla çalışma grubunun bazal değer leri kıyaslandığında; preeklamptik olguların ortalama serum total ve iyonize kalsiyum düzeyleri daha düşük, ancak Mg, P ve parathormon düzeyleri benzer bulunmuştur. Magnezyum sülfat tedavisiyle preeklamptik olgularda serum Mg düzeyleri tedavi edici düzeylerde (6.57±1.16 mg/dl) yükselirken, Ca ve Ca++, sırasıyla % 8.1 ve % 13.1 düşmüş lerdir. Geniş bir dağılım göstermesine karşın parathormon düzeyleri ve yine fosfor düzeyleri yükselmiştir. Umblikal ven düzeyleri kıyaslandığında MgS04 tedavisi kullanan ağır preeklamptik anne çocuklarıyla herhangi bir tedavi almayan anne çocukları arasında Ca ve Ca++ düzeyleri-35- benzer bulunmuştur. Yine çalışma grubunda parathormon yüksek bulunmuştur. Kontrol grubunda ise fosfor değerleri yüksekti. ümblikal ven Serum Mg düzeyi ise 6.53+1.52 idi. Hiç bir olgu tedavi sırasında konvülziyon geçirmedi ve hiçbir annede hipokalsemi bulgusu olmadı. Kompensasyon meka nizmalarıyla intrauterin yaşamda yüksek serum Mg düzeylerine karşın Ca ve C++ düzeyleri normal seviyelerde kaldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9590
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032768.pdf
  Until 2099-12-31
2.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons