Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9586
Title: Çeşitli klinik örneklerden Moraxella (Branhamella) catarrhalis izolasyonu ve beta laktamaz aktivitesinin saptanması
Other Titles: Isolation of Moraxella (Branhamella) catarrhalis and determination of beta lactamase activity from various clinical samples
Authors: Helvacı, Safiye
Şengül, Ferah
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Moraxella catarrhalis
Otitis media
Sinüzit
Alt solunum yolu enfeksiyonları
Beta laktamazlar
Beta lactamases
Moraxella branhamella catarrhalis
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengül, F. (1996). Çeşitli klinik örneklerden Moraxella (Branhamella) catarrhalis izolasyonu ve beta laktamaz aktivitesinin saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Moraxella catarrhalis geçmişte üst solunum yolunun normal flora bakterisi olarak kabul edilirken, son yıllarda bir çok enfeksiyonda önemli patojen olarak kabul edilmektedir. Çocuk ve erişkinlerin bakteriye! solunum yolu enfeksiyonlarında M.catarrhalis ikinci veya üçüncü sıklıkta bildirilmektedir. Bu çalışma üst solunum yolları enfeksiyonlarından, otitis media ve sinüzit’te , alt solunum yolu enfeksiyonlarında M.catarrhalis’in sıklığını ve beta laktamaz aktivitesini, sağlıklı kişilerde kolonizasyon oranını saptamak amacıyla yapıldı. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı laboratuvarına gönderilen otitis media tamlı hastaların orta kulak sıvıları, sinüzit tamlı hastaların sinüs sekresyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ön tamlı hastaların balgam örnekleri M.catarrhalis yönünden incelendi. M.catarrhalis identifikasyonunda katalaz, oksidaz, karbonhidrat fermantasyon deneyleri, nitrat redüksiyonu, DNase, Tween 80 hidroliz deneylerinden yararlanıldı. Otitis media tanısıyla gelen orta kulak sıvıları üç grup altında incelemeye alındı. -Akut effüzyonlu otitis media (AEOM) -Kronik effüzyonlu otitis media (KEOM), (Çocuk) -Kronik effüzyonlu otitis media (KEOM), (Erişkin) AEOM grubunda 25 hastadan alınan 26 orta kulak sıvısı incelendi, 13(%50)’ünde patojen mikroorganizma üredi. İzole edilen 1(%7.7) M.catarrhalis'in beta laktamaz aktivitesi negatif bulundu. KEOM (Çocuk) grubunda 47 hastadan 76 orta kulak sıvısı alındı, 24(%31.6)’ünde patojen mikroorganizma üredi. İzole edilen 2(%8.3) M.catarrhalis’in beta laktamaz aktivitesi negatif bulundu. KEOM (Erişkin) grubunda, 46 hastadan 59 orta kulak sıvısı alındı, 6(%10.2 )’sında patojen mikroorganizma üredi. M. catarrhalis bu grupta izole edilmedi. Sinüzit tamlı 19 hastadan sinüs sekresyonları alındı. Bu örneklerden 10(%52.6)’unda patojen mikroorganizma üredi. M.catarrhalis 1(%10) hastadan izole edildi. Beta laktamaz aktivitesi negatif bulundu. Alt solunum yolu enfeksiyonu ön tanısı ile 194’ü kadın, 292’si erkek, 486 hastanın balgam örneğinden 270’i hücresel kriterlere göre uygun bulundu. Bunlardan 112(%41,5)’sinde patojen mikroorganizma saptandı. M.catarrhalis, H.influenzae’den sonra en sık izole edilen patojen olarak bulundu. Balgam kültürlerinden M.catarrhalis izole edilen 14 olgunun 9’unu erkek, 5’ini kadın oluşturdu.Hastaların 8(%57.1)’inde sigara içme alışkanlığı, 6(%42.9)’sında KOAH vardı. İzole edilen M.catarrhalis olgularının 12(%85.7)‘si beta laktamaz aktivitesine sahip bulundu. Kolonizasyon oranını araştırmak üzere 150 sağlıklı kişiden alınah boğaz kültür örneklerinin 29’unda M.catarrhalis izole edildi. 10(%34.4)’unda beta laktamaz aktivitesi saptandı. Sonuç olarak M.catarrhalis özellikle alt solunum yolu enfeksiyonlarında etken olarak 2. sırada yer almakta ve yüksek beta laktamaz aktivitesine sahip bulunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9586
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048141.pdf
  Until 2099-12-31
4.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons