Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/958
Title: Güneş panelleri ile elektrik üretiminin teknik ve ekonomik analizi: Bursa örneği
Other Titles: Technical and economic analysis of electricity production with solar panals: Bursa example
Authors: Vardar, Ali
Biçen, Tuğba
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yenilenebilir enerji
Güneş enerjisi
Fotovoltaik
Maliyet analizi
Renewable energy
Solar energy
Photovoltaic
Cost analysis
Issue Date: 25-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Biçen T. (2018) Güneş panelleri ile elektrik üretiminin teknik ve ekonomik analizi: Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa ilinde tarım arazilerine veya tarım işletmelerine kurulacak olan 23 kW'lık bir fotovoltaik güneş tesisinden elektrik enerjisi üretiminin teknik ve ekonomik analizi yapılmıştır. Teknik analizde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) meteoroloji istasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Osmangazi meteoroloji istasyonu ve Güneş enerjisi potansiyeli atlası (GEPA) güneş ışınım şiddeti verileri kullanılmıştır. Ayrıca BUÜ meteoroloji istasyonu verileri ile MGM Osmangazi meteoroloji istasyonunun güneş ışınım şiddeti verileri; günlük, aylık ve yıllık ortalamalar olarak karşılaştırılmıştır. Maliyet analizi de polikristal ve monokristal güneş paneli kullanılan iki tesis için; tesis kurulum maliyeti, tesis ekonomik ömrü süresince elde edilecek toplam gelir, yatırımcının kredi alması durumunda faiz ile devlet destek oranları ve sistemin kendini geri ödeme süresi değerlendirilmiştir. Sonuçlara teknik açıdan bakıldığında monokristal panellerden oluşan tesisten elde edilen yıllık enerji üretimi 28 081 kWh/yıl ile 32 239 kWh/yıl arasında ve polikristal panellerden oluşan tesisten elde edilen yıllık enerji üretimi ise 26 209 kWh/yıl ile 31 886 kWh/yıl arasında olduğu tespit edilmiştir. Tesisin geri ödeme süreleri ise monokristal panellerden oluşan tesiste 1,5 ile 15,4 yıl arasında ve polikristal panellerden oluşan tesiste ise 1,5 ile 15,8 yıl arasında gerçekleşmiştir.
The aim of this study was to examine the technical and economic analysis of electrical energy production from a photovoltaic solar plant of 23 kW, which will be installed in agricultural lands or agricultural enterprises in Bursa. In the technical analysis the data, which include Bursa Uludag University (BUÜ) meteorological station, General Directorate of Meteorology (MGM) Osmangazi meteorological station and Solar energy potential atlas (GEPA) solar radiation, were used. In addition, the data of BUU Meteorology station and those of solar radiation intensity of MGM Osmangazi Meteorology station were compared daily, monthly and yearly averages. To compare costs that include plant installation cost, total income during the facility's economic life, interest and state support rates in case the investor receives loans and self-repayment period of the system are evaluated between the two facilities which were used in the polycrystalline and monocrystalline solar panels. As a result, we determined that the annual energy production which were obtained from monocrystalline solar panels was between 28 081 kWh/year and 32 239 kWh/year. In addition those of polycrystalline solar panels was between 26 209 kWh/year and 31 886 kWh/year. The payback period of the facility is between 1.5 and 15.4 years in the monocrystalline panels and between 1.5 and 15.8 years in the polycrystalline panels. Keywords: Renewable energy, Solar energy, Photovoltaic, Cost analysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/958
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
540890.pdf2.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons