Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9578
Başlık: Cr-kaplanmış tahrik dişlilerinde pitting oluşumunun (Deneysel) incelenmesi
Diğer Başlıklar: Examination of pitting formation (Experimental) in Cr-coated drive gears
Yazarlar: Demirci, A.Halim
Güler, Hikmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Aşınma
Dişliler
Kaplama
Krom
Sürtünme
Wear
Gears
Coating
Chromium
Friction
Yayın Tarihi: 17-Eki-1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güler, H. (1994). Cr-kaplanmış tahrik dişlilerinde pitting oluşumunun (Deneysel) incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada krom ( Cr ) kaplı bir tahrik dişlisinin sabit yük ve değişik kaplama kalınlıklarında, deney süresine (çevrim sayısına ) bağlı olarak mevcut test cihazında yüzey değişimleri incelendi. Deneylere başlanmadan önce kaynak araştırması yapıldı, konu ile ilgili bilgiler, yapılan araştırmalar ve sonuçları elde edildi. Deneysel çalışmalara başlandığında, öncelikle dört adet pinyon ( tahrik ) dişlisi temin edildi ve bu deney dişlileri'' elektrolitik kaplama yöntemi ile dört farklı kalınlıkta ( 0,012 mm, 0,022 mm, 0,037 mm ve 0,054 mm ) sert krom kaplandı. Dişliler aşındırılmadan önce dişlilerin yüzey pürüzlülükleri ölçüldü, deneyden sonra ise dişlilerin bakaliti alınarak çalışmayan diş kesitinden kaplama sertliği ölçüldü.Daha sonra söz konusu dişliler tork ayarı yapılabilen bir test cihazında 2,5 daNm ' lik sürtünme momentine maruz bırakılan bir volan dişlisi ile 1068 dakika ( 2.105 çevrim ) çalıştırılarak aşındırıldı. Her 5.105 çevrim sonunda aşınma derinliği, toplam pitting alanı ve pitting hasar oranı tespit edilerek kaydedildi.Deney ve Bölüm 7 sonunda elde edilen bulgular grafik haline'de anılan sonuçlar elde edildi.
In this research, wear amount, pitting formation and distribution alongside the tooth profile, were investigated on the four starter motor pinion gears manufactured from SEA 8620 steel and plated different thickness with hard chromium at fixed test load and fixed rotation speed and the parameters mentioned above were measured and evaluated after certain number of cycles.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9578
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
033821.pdf
  A kadar 2099-12-31
9.57 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons