Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9570
Title: Bir elektromekaniksel sistemin tasarımı ve analizi
Other Titles: Design and analysis of an electromechanical system
Authors: Yüksel, İbrahim
Şefkat, Gürsel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Analiz
Benzetim
Fren sistemleri
Matematiksel modeller
Tasarım
Analysis
Simulation
Brake systems
Mathematical models
Design
Issue Date: 14-Oct-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şefkat, G. (1993). Bir elektromekaniksel sistemin tasarımı ve analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, elektromekanik sistemler incelenmiş ve bir uygulaması olan elekrtomanyetik fren sisteminin tasarımı ve analizi yapılmıştır. Elektromekanik fren sisteminin, matematik modeli kurulmuş ve simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Fren sisteminin deney test düzeneği tasarlanmış ve kurulmuştur. Deneysel ve teorik sonuçlar karşılaştırılmış ve kullanılan matematik modelin gerçeklendiği görülmüştür. Sistem ileriki araştırmalarda, deneysel ile teoriksel sonuçlar arasındaki farkın giderilebilmesi için daha hassas boyutlarda ve seri imalat şartları için tasarlanacaktır.
In this study, firstly the electromechanical devices have been described and then as an application electromagnetic brake has been designed and analysed. A mathematical model has been established and the computer simulation of the system has been realized. The theoretical results have been compared with the static and dynamic results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9570
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029091.pdf
  Until 2099-12-31
3.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons