Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9557
Başlık: Lise programlarında ortak kültür derslerinin yeri ve rolü "Bursa il merkezindeki liselerde yapılan bir araştırma"
Diğer Başlıklar: The role and role of common culture lessons in high school programs "A research conducted in high schools in the city center of Bursa"
Yazarlar: Varış, Fatma
Dirik, M. Zahit
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Ders programlar
Secondary education
Curriculum
Liseler
High schools
Ortak kültür dersleri
Collecive culture lessons
Ortaöğretim
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dirik, M. Z. (1990). Lise programlarında ortak kültür derslerinin yeri ve rolü "Bursa il merkezindeki liselerde yapılan bir araştırma". Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9557
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
009363.pdf
  A kadar 2099-12-31
11.77 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons