Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9548
Title: Siklon filtrelerde girdap boyuna geometrik ve çalışma parametrelerinin etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effect of geometrical and operating parameters on the vortex length in cyclone filters
Authors: Avcı, Atakan
Camuz, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Siklon
Basınç düşümü
Girdap boyu
Cyclones
Pressure loss
Vortex length
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Camuz, İ. (2011). Siklon filtrelerde girdap boyuna geometrik ve çalışma parametrelerinin etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, imal edilen alternatif bir siklonla, siklonlardaki bazı yapısal değişikliklerin performansa etkisi incelenmiştir.İmal edilen siklonun gövde uzunluğu, hava çıkış çapı, baca dalma yüksekliği ve siklon boyu değiştirilebilir durumdadır. Böylece bu parametreler incelenmiş ve etkileri elde edilmiştir.Tek bacalı siklon için, girdap oluşan noktalardaki basınç değişimi-debi ilişkisi incelenmiştir. Daha sonra aynı işlem çift bacalı durum için yapılmıştır. Tek bacalı durum için gövde boyunun basınç düşümü üzerindeki etkisi ve çift bacalı durum için siklon boyunun basınç düşümü üzerindeki etkisi elde edilmiştir. Daha sonra optimizasyon çalışması yapılmış ve en verimli geometrik şartlar elde edilmiştir.Çalışmanın son kısmında verim deneylerinden elde edilen tozların partikül analizi yapılmış ve sonuçlarımız mukayese edilmiştir.
In this study, some of dimensional variations effects on performance have been investigated by designing an alternative cyclone.At designed cyclone, air exit diameter, body length, chimney length and cyclone length are changeable. Therefore, these parameters have been investigated and effects of these parameters have been obtained.The relationship between pressure variation-air flow rate have been investigated at points where vortex occurred for cyclone with one chimney. Then same investigation have been done for cyclone with two chimneys. Effect of body length on pressure drop for one chimney and effect of cyclone length on pressure drop for two chimneys have been obtained. Then optimization study has been carried out and most efficient geometrical condition have been determined.In the last part, particle analysis of the dust that have been taken from the production test have been analyzed and compared with the results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9548
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
452657.pdf
  Until 2099-12-31
2.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons