Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9543
Title: Ziya Osman Saba'nın eleştiri yazıları
Other Titles: Ziya Osman Saba's critical review
Authors: Uğurlu, Alev Sınar
Energin, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Eleştiri
Sanat
Güzellik
Şiir
Değerlendirme
Criticism
Evalution
Art
Poetry
Beautiful
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Energin, A. (2010). Ziya Osman Saba'nın eleştiri yazıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bir toplumun kültürel değişim ve gelişimini yansıtan edebî türlerin en önemlilerinden biri olan eleştiri, bilgi ve erdemin değerinin fark edildiği günümüzde, her yönüyle incelenmeye başlanmıştır. Bu anlamda hayatın her alanına girmiş olan eleştiri, güzellikleri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir yapı olmayı hedeflemektedir. Eleştirinin sistemli ve metodik yönünün bilgiyi, ön yargılardan arınmış samimi duyguyu yansıtan yönünün ise erdemi çağrıştırdığı düşünüldüğünde, Ziya Osman'ın daima güzelliği ve gerçek duyguyu arayan eleştiri anlayışının önemi ortaya çıkar.Ziya Osman, eleştirinin yermekten ibaret olduğu kanısına daima beğenilerini ön planda tutarak kaleme aldığı değerlendirmeleriyle farklı bir bakış açısı getirmiştir. Ziya Osman'ın eleştiri yazıları, sanat anlayışı doğrultusunda eserin onda bıraktığı intibadan yola çıkarak oluşturulan İzlenimci (Empresyonist) değerlendirmenin örneklerindendir.
Criticism which is one of the most important literary species that reflects the cultural change and the development of a society, began to examine every aspect today when the value of knowledge and virtue have been noticed. In this sense, criticism entered into every area of life, which aims to be a structure that reveals the beauties. If it is thought that the systematic and methodical aspect of Criticism associates information and another aspect of it that reflects unbiased sincere emotion associates the virtue, the importance of the concept of criticism of Ziya Osman that always looking for beauty and a real feeling reveals. In accordance with the understanding of art, his criticism writings are the samples of the impressionist evaluation which created from the imprint which his work has left.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9543
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
449685.pdf
  Until 2099-12-31
1.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons