Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/953
Title: Kompresörlerde volumetrik verim analizinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi
Other Titles: Experimental and theoretical investigation of volumetric efficiency analysis on compressors
Authors: Etemoğlu, Akın Burak
Gürsoy, Ramadan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Pistonlu ve vidalı kompresörler
Basınçlı hava
Volumetrik verim
Ölçüm metotları
Enerji tasarruf senaryoları
Reciprocating and screw compressors
Pressured air
Volumetric efficiency
Measurement methods
Energy saving scenarios.
Issue Date: 11-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsoy R. (2018) Kompresörlerde volumetrik verim analizinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kompresörler sanayide birçok alanda kullanılmakta ve basınçlı hava gereksinimini karşılamaktadırlar. Kompresörlerin enerji tüketimin fazlalığı ve basınçlı hava maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle, enerji tasarrufu ile enerji verimliliği üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kompresör sistemlerinde en üst seviyede volumetrik verimlilik değerine ulaşmak ve volumetrik verimliliği daha ileri seviyelere taşımaktır. Çalışmada volumetrik verimlilik hesaplanırken iki farklı debi ölçüm metodu kullanılmıştır. İlki debimetre ile debi ölçüm yöntemi, diğeri ise tank doldurma süresiyle debi ölçüm yöntemidir. İki yöntemle elde edilen değerler kıyaslanmış ve volumetrik verimi etkileyen parametrelerin (basınç, sıcaklık, motor gücü, motor dönüş hızı, strok uzunluğu, piston çapı, piston adedi, vb.) analizleri yapılmıştır. Bunlara ek olarak her fabrika için fayda sağlayacak basınçlı hava enerji tasarruf senaryolarından bahsedilmiştir. Analizler sonucunda hem debimetreyle ölçüm hem de tank doldurma süresiyle ölçüm metotları ile elde edilen değerler birbirine çok yakındır. Volumetrik verimlilik kompresör çıkış basıncıyla ters orantılı, kompresör gücü ile doğru orantılıdır. Kompresör yağ sıcaklığı ve vida grubu (hava üreteci) dönüş devri arttıkça volumetrik verimlilik artmaktadır.
Compressors are used many fields of industry and meet pressured air requirements. In consequence of energy consumption surplus on compressors and pressured air high costs, intensive studies are made on energy saving and energy efficiency. To aim of this study is to reach highest level volumetric efficiency and carry volumetric efficiency to more advanced levels. In this study, while calculate volumetric efficiency, two different flow measurement methods were used. The first one is flow rate measure method by flowmeter, the other flow rate measure method is receiver filling time method. Values which obtained after using these two methods were compared and made analysis of volumetric efficiency influencing parameters (pressure, temperature, motor power, motor rotation speed, stroke lenght, piston diameter, number of piston, etc.) . In addition to these, pressured air energy saving scenarios were mentioned which are gain favor for each factories. As a result of both measure by flowmeter and measure by receiver filling time methods, the values were determined very close with each other. Volumetric efficiency is inversely proportional with compressor output pressure but it is directly proportional with compressor power. When compressor oil temperature and air end (air pump) rotation speed are increase, volumetric efficiency is increase.
URI: http://hdl.handle.net/11452/953
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
540739.pdf5.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons