Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9505
Title: Sığır serumlarında mikroskopik aglutinasyon testi (MAT) ve ELISA ile leptospira interrogans serovar hardjo antikorlarının saptanması
Other Titles: Detection of leptospira interrogans serovar hardjo antibodies by microscopic agglutination test (MAT) and ELISA
Authors: Çetin, Cengiz
Kocabıyık, Ali Levent
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Leptospira interrogans serotip hardjo
ELISA
Mikroskopik aglutinasyon testi (MAT)
Seroprevalans
Sığır
Seroprevalence
Microscopic agglutination test (MAT)
Cattle
Leptospira interrogans serovar hardjo
Issue Date: 18-Jan-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocabıyık, A. L. (2002). Sığır serumlarında mikroskopik aglutinasyon testi (MAT) ve ELISA ile leptospira interrogans serovar hardjo antikorlarının saptanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa'nm farklı ilçelerindeki değişik cinsiyet, yaş ve ırktaki sağlıklı görünen ve aşısız sığırlardan alman toplam 400 serum örneği Leptospira interrogans serotip hardjo antikorları yönünden mikroskopik aglutinasyon testi (MAT) ve ELISA ile incelendi. MAT için 1/100 ve üstü titreler pozitif olarak kabul edildi. İncelenen serum örneklerinin 19'u (%4.75) MAT ile, 25'i (%6.25) ELISA ile L. interrogans serotip hardjo antikorları yönünden pozitif bulundu. Enfeksiyonun prevalansı hem MAT hem de ELISA ile 1 yaşındaki ve daha yaşlı sığırlarda, 1 yaşm altındaki sığırlardan daha yüksek olarak saptandı. Prevalans MAT ile 1 yaşın altındaki sığırlarda %2.08 (3/144), 1 yaşındaki ve daha yaşlı sığırlarda %6.25 (16/256), ELISA ile 1 yaşın altındaki sığırlarda %3.47 (5/144), 1 yaşındaki ve daha yaşlı sığırlarda %7.81 (20/256) olarak bulundu. Her iki serolojik test ile, iki farklı yaş grubundaki prevalans karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli fark bulundu (MAT: pO.01, ELISA: p<0.05). MAT referens test olarak dikkate alındığında, ELISA'nın sensitivitesi %89.47, spesifitesi %97.90 olarak saptandı.
Detection of Leptospira interrogans serovar hardjo antibodies by microscopic agglutination test (MAT) and ELISA in cattle sera In the present study, a total of 400 seram samples from apparently healthy and unvaccinated cattle at various sexes, ages arid breeds in different counties of Bursa in Turkey were examined for the presence of antibodies against Leptospira interrogans serovar hardjo by microscopic agglutination test (MAT) and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). A titer of 1/100 or greater was considered as positive for MAT. Of the serum samples examined, 19 (4.75%) were positive by MAT and 25 (6.25%) were positive by ELISA against L. interrogans serovar hardjo antibodies. The prevalence of infection was higher in animals 1 year of age and older than in animals younger than 1 year of age by both MAT and ELISA. The prevalence was found to be 2.08% (3/144) in animals younger than 1 year of age and 6.25% (16/256) in animals 1 year of age and older by MAT, 3.47% (5/144) in animals younger than 1 year of age and 7.81% (20/256) in animals 1 year of age and older by ELISA. There was statistically significant difference when the prevalence was compared in the two different age groups by both serological tests (MAT: pO.Ol, ELISA: p<0.05). The sensitivity and specificity of ELISA were calculated to be 89.47% and 97.90%, respectively, when MAT was considered as the reference test.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9505
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108165.pdf
  Until 2099-12-31
4.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons