Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9503
Title: Çeşitli kaba yemlerin suda çözünebilir ve çözünemez fraksiyonlarının rumen parçalanabilirliğine etkilerinin in vitro yöntemlerle saptanması
Other Titles: Determination of effcets of water soluble and insoluble fractions of various roughages on rumen degradability with in vitro methods
Authors: Karabulut, Ali
Gürbüzol, Fatmagül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Buğday samanı
Mısır silajı
Suda çözünebilir fraksiyon
İn situ parçalanabilirlik
İn vitro gaz üretimi
Wheat straw
Maize silage
Water soluble fraction
In situ degradability
In vitro gas production
Issue Date: 19-Jul-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürbüzol, F. (2004). Çeşitli kaba yemlerin suda çözünebilir ve çözünemez fraksiyonlarının rumen parçalanabilirliğine etkilerinin in vitro yöntemlerle saptanması.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma; işlem görmemiş ve NaOH ile işlenmiş buğday samanı ile mısır silajının suda çözünebilir besin maddeleri miktarının belirlenmesi ve bu yemlerin rumendeki fermantasyonlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yem materyalini işlem görmemiş buğday samanı (Triticum aesfivum), %1.5 ve %3.0 NaOH ile işlenmiş buğday samanı ile mısır silajı (Zea mays) oluşturmaktadır. İşlem görmemiş buğday samanı ve mısır silajının OM, HP, HY, HK, NDF, ADF, ADL ve toplam şeker içerikleri (KM'de) sırasıyla; 83.5±0.06, 2.7±0.05, 1.1±0.09, 8.5±0.06, 84.9±0.03, 59.4±0.57, 12.9±0.37, 4.5±0.07; 83.3±0.20, 7.1 ±0.20, 2.5±0.11, 5.8±0.02, 57.3±1.03, 30.3±0.21, 5.3±0.67 ve 2.1 ±0.00 olarak saptanmıştır. Yem örneklerinin suda çözünebilir besin maddelerinden arındırılması için örneklerin filtre kağıdından süzülmesi, naylon kesede yıkanması ve NDF çözeltisinde kaynatılıp Büzülmesinden oluşan üç farklı yöntem uygulanmıştır. Yem örneklerinin suda çözünebilir fraksiyonlarından ayrılmaları ile ham kül ve toplam şeker içeriklerinde dikkate değer bir azalma, NDF ve ADF içeriklerinde ise artış saptanmıştır (p<0.05). Ayırma yöntemleri uygulanmış ve uygulanmamış örnekler naylon kese yöntemi ve gaz üretim tekniği ile inkübasyona alınarak suda çözünebilir ve çözünemez fraksiyonlarının rumen fermantasyonuna etkisi belirlenmiştir. 48. saatteki KM parçalanabilirlikleri (%), OM parçalanabildikleri (%) ve gaz üretim değerleri (mi) %3.0 NaOH BS, NDF %3.0 NaOH BS, İGMS ve NDF MS'nda sırasıyla; %41.7±0.13, 25.0±0.26; 62.5±0.21, 34.5±0.26; %38.8±0.13, 22.0±0.17, 60.2±0.23, 32.0±0.21; 32.6±0.85, 17.5±0.80; 57.1 ±0.44 ve 14.4±1.08 mi olarak saptanmıştır. Bu araştırma ile yem örneklerinin filtre kağıdından süzülmesi, naylon kesede yıkanması ve NDF çözeltisinde kaynatılıp süzülmesi işlemleri sonucunda suda çözünebilir karbonhidrat içeriğinin azaldığı ve parçalanabilirlik değerlerinin düştüğü saptanmıştır.
The research was carried out to determine amounts and effects of water soluble fractions of treated and untreated wheat straws and mazie silage on rumen fermentation of these feeds. Feed materials of the research were wheat straw (Triticum aestivum), 1.5%, 3.0% sodium hydroxide (NaOH) treated wheat straw and maize silage (Zea mays). OM, CP, CF, CA, NDF, ADF, ADL, hemicellulose and total sugar (TS) components of the untreated wheat straw and maize silage were 83.5±0.06, 2.7±0.05, 1.1±0.09, 8.5±0.06, 84.9±0.03, 59.4±0.57, 12.9±0.37, 4.5±0.07; 83.3±0.20, 7.1 ±0.20, 2.5*0.11, 5.8±0.02, 57.3±1.03, 30.3±0.21, 5.3±0.67 and 2.1 ±0.00 %, (at DM basis) respectively. Filtering through filter paper and nylon bag, boiling and filtering with NDF solution methods were used to remove water soluble fractions from feed samples. After removing water soluble fraction from feed samples, considerable decreases obtained at crude ash (CA) and total sugar (TS) contents and considerable increases at NDF and ADF contents (p<0.05). To determine of effects of water soluble and insoluble fractions of unaltered and filtered feed samples on rumen fermentation, nylon bag and gas production techniques were used. After 48 hours incubation period, in situ DM and OM degradability and in vitro gas production values of 3% NaOH treated wheat straw, 3% NaOH treated and boiled and filtered with NDF solution wheat straw, untreated maize silage and boiled and filtered with NDF solution maize silage were found as 41.7±0.13, 25.0±0.26; 62.5±0.21, 34.5±0.26%, 38.8±0.13, 22.0±0.17; 60.2±0.23, 32.0±0.21%, 32.6±0.85, 17.5±0.80; 57.1 ±0.44 and 14.4±1.08 ml, respectively. As a result of this research filtering methods through filter paper, nylon bag and boiling and filtering with NDF solution, caused considerable decreases were observed at water soluble fractions and degradability values of feed samples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9503
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154149.pdf
  Until 2099-12-31
18.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons