Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9495
Title: Uludağ Üniversitesi kampus alanında yaşayan Araneidae, Theridiidae ve Thomisidae (Arachnida, Araneae) familyaları üzerinde faunistik bir araştırma
Other Titles: A Faunistic study on the Araneidae, Theridiidae and Thomisidae (Arachnida, Araneae) families in Uludağ University campus area
Authors: Uğurtaş, İsmail H.
Kaya, Rahşen S.
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Araneae
Örümcek
Fauna
Bursa
Spider
Issue Date: 7-Jan-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, R. S. (2002). Uludağ Üniversitesi kampus alanında yaşayan Araneidae, Theridiidae ve Thomisidae (Arachnida, Araneae) familyaları üzerinde faunistik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampus Alanının (BURSA) örümcek faunası incelenmiştir. 2000 ve 2001 yıllan arasında bir yıllık periyotta toplam 908 adet örümcek örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler arasında üç familyaya ait (Araneidae, Theridiidae ve Thomisidae) 353 örnekten, 18 cins ve 26 tür saptanmıştır. Bunlardan 9 cins 10 tür Araneidae, 2 cins 5 tür Theridiidae ve 7 cins 1 1 tür Thomisidae familyasına aittir. İlgili taksonlara ait ayırt edici karakterler incelenerek familya, cins ve tür düzeyinde tayin anahtarları düzenlenmiştir. Ayrıca türlerin deskripsiyonları yapılarak fotoğrafları verilmiştir. Araştırmada, Türkiye için yeni bir kayıt olan Xysticus kempeleni Thorell, 1872 (Thomisidae) türü tespit edilmiştir.
In this study, the spider fauna of Gorukle Campus Area of Uludağ University (BURSA) was investigated. A total of 908 spider specimens were collected in Uludağ University Campus area between 2000 and 2001 years. 353 of 908 specimens belong to Araneidae, Theridiidae and Thomisidae families. These families contain 18 genus and 26 species. 9 genus and 10 species belong to Araneidae family, 2 genus and 5 species Theridiidae family and 7 genus and 1 1 species Thomisidae family. These distinctive characters belonging to related taxa were studied and identification keys were prepared. In addition, the descriptions of these species were performed and their photoes were given in the thesis. In this study, Xysticus kempeleni Thorell, 1872 (Thomisidae) was recorded for the first time for the Turkish fauna.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9495
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128457.pdf
  Until 2099-12-31
5.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons