Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/949
Title: Bursa ekolojik koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of agronomic traits of some bread whead cultivars (Triticum aestivum L.) under bursa ecological conditions
Authors: Yağdı, Köksal
Aydoğan, Recep
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ekmeklik buğday
Tarımsal özellikler
Breat wheat
Agricultural characteristics
Verim
Yield
Issue Date: 4-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğan R. (2018) Bursa ekolojik koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin değerlendirilmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma merkezinde 2016-2017 yetiştirme sezonunda Bursa ili koşullarında bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada tarımsal özellikler olarak bitki boyu. başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve tane verimi özellikleri ele alınmıştır. Araştırmada en yüksek sonuçlar, bitki boyu için Demir 2000 (117,0 cm), başak boyu için Çetinel 2000 (13,8 cm), başakçık sayısı için Segor (25,20), başakta tane sayısı için Cömert (71,9), başakta tane ağırlığı için Altay 2000 (3,30 g) ve 1000 tane ağırlığı için ise Pehlivan (57,2 g) çeşitlerinde saptanmıştır. Ortalama tane verimi bakımından ise tüm çeşitler içerisinde en yüksek değer Köksal 2000 (556,6 kg/da) çeşidinden elde edilmiştir.
This research was conducted in Bursa Uludağ University, Research and Application Center of Agricultural Faculty to evaluate the some agronomical traits of bread wheat cultivars in 2016-2017 growing seasons. In this research, plant height, spike length, spikelet number per spike, seed number per spike, spike, seed weight per spike, 1000 kernel weight and seed yield were invastegated. The highest valeu in the study was obtained for plant height is Demir 2000 (117,0 cm), for spike lenght is Çetinel 2000 (13,8 cm), for spikelet number per spike is Segor (25,20), for seed number per spike is Cömert (71,9), for seed weight per spike is Altay 2000 (3,30 g) and for 1000 kernel weight is Pehlivan (57,2 g) cultivars. The highest result of all cultivars was obtained Köksal 2000 (565,6 kg) according to the average of seed yield.
URI: http://hdl.handle.net/11452/949
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
540453.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons