Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9489
Title: Yerli atların üçüncü tarak kemiklerinin Facies Articularis Proximalis'indeki kuvvet ve basınç dağılımı ile Corpus'undaki gerilme dağılımının analizi
Other Titles: Force and pressure distribution on the facies articularis proximalis and stress distribution on the corpus of the third metacarpal and metatarsal bones of native horses
Authors: Yıldız, Bahri
Özyiğit, Gülsüm Eren
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Anatomi Anabilim Dalı.
Keywords: Metacarpal kemikler
Gerilme analizi
Metatarsal kemikler
Katı modelleme
Sonlu elemanlar yöntemi
Metacarpal bones
Stress analysis
Metatarsal bones
Finite element method
Solid modeling
Issue Date: 5-Mar-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özyiğit, G. E. (2002). Yerli atların üçüncü tarak kemiklerinin Facies Articularis Proximalis'indeki kuvvet ve basınç dağılımı ile Corpus'undaki gerilme dağılımının analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Fonksiyonel anatomi canlı organizmaya ait elemanların işlevlerinin tanımlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Kemikler hareket mekanizmasının temelini teşkil eden unsurlardır. Kemiklerin işlevlerinin belirlenmesinde biyomekanik çalışmalar temel oluşturmaktadır. Bu çalışmada kemiklerin biyomekanik özelliklerini incelemek amacı ile 10 adet yerli atm metacarpus m ve metatarsus HI kemikleri kullanıldı. Bilgisayar ortamında katı model oluşturmak için ilk olarak kemiklerin bilgisayarlı tomografi görüntüleri elde edildi. Bu görüntüler çeşitli aşamalardan geçirilerek bilgisayar ortamına aktarıldı. Bilgisayar ortamında oluşturulan modeller üzerinde sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerilme ve şekil değiştirme analizleri yapıldı. Ardından her kemikte, belirlenen noktalara strain gage'ler yapıştırılarak şekil değiştirme değerleri deneysel olarak elde edildi. Bilgisayar ortamında yapılan çalışmanın sonuçlan ile deneysel olarak elde edilen sonuçlan kontrol etmek amacı ile teorik model geliştirilerek teorik sonuçlar elde edildi. Bilgisayar analizi yapılarak elde edilen, deneysel olarak elde edilen ve teorik şekil değiştirme sonuçlarının, genel eğilim bakımından birbirleri ile uyumlu olduğu gözlendi. Yapılan bu işlemler, günümüzde, anatomik yapılann işlevlerinin açıklanmasında, bilgisayar ortamında modelleme tekniğinin kullanılabileceğini, deneysel çalışmalann yapılabileceğini ve bu modellere uygun teorik yöntemlerin kullanılabileceğini göstermektedir.
Functional anatomy has importance to define functions of elements in living organism. Bones are components that bases of mechanism of motion. Biomechanical studies is crucial for determining functions of bones. In this study, ten metacarpus III and metatarsus HI of native horse were used to investigate biomechanical characteristics of bones. Firstly, computed tomography images of bones were taken for solid modeling in computer. Secondly this images were transferred in to the computer obtained solid modeling. Stress and strain analysis were performed on the solid models using finite element method. Data are obtained experimentally using strain gage applied in defined points. Theoretical model was developed in order to compare experimental and computed results. Computed results, experimental results and theoretical results are in well agreement with each other. These studies have shown that computerized modeling technique can be used, experimental studies can be carried out and theoretical model can be developed to describe functions of anatomical structures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9489
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103011.pdf
  Until 2099-12-31
11.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons